Vkládáme citaci matriky

Příklad vložení citace pramene Jako příklad popíšeme postup při vkládání citace matričního záznamu narození. Za vzor vezmeme osobu František Smička *1866 v Luběnicích. Na stránce osoby přejdeme na úpravu faktu…