How Can We Help?

< Všechna témata
Tisk
Jsme zde:

Akademické tituly

Akademické tituly

Udělují je české vysoké školy na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. V současné době je možno se setkat s těmito tituly, z nichž některé již byly nahrazeny titulem jiným (např. PhMr. – Mgr., PaedDr. – PhDr.) a jiné se přestaly udělovat zcela (RSDr., ICDr.).

zkratka titulu před jménemlatinský významčeský významstatus
Bc.baccalaureusbakalářuděluje se
BcA.baccalaureus artisbakalář uměníuděluje se
ICDr.juris canonici doctordoktor kanonického právaneuděluje se
Ing.ingénieurinženýruděluje se
Ing. arch.ingerum architectusinženýr architektuděluje se
JUDr.juris utriusque doctordoktor (obojího) práv(a)uděluje se
MDDr.medicinae dentium doctordoktor zubní medicínyuděluje se
MgA.magister artismagistr uměníuděluje se
Mgr.magistermagistruděluje se
MSDr.medicinae stomatologicae doctordoktor zubní medicínyneuděluje se
MUDr.medicinae universae doctordoktor všeobecné medicínyuděluje se
MVDr.medicinae veterinarinae doctordoktor veterinární medicínyuděluje se
PaedDr.paedagogiae doctordoktor pedagogikyneuděluje se
PharmDr.pharmaciae doctordoktor farmacieuděluje se
PhDr.philosophiae doctordoktor filozofieuděluje se
PhMr.pharmaciae magistermagistr farmacieneuděluje se
RCDr.rerum commercialum doctordoktor obchodních vědneuděluje se
RNDr.rerum naturalium doctordoktor přírodních věduděluje se
RSDr.rerum socialium doctordoktor sociálně-politických vědneuděluje se
RTDr.rerum technicarum doctordoktor technických vědneuděluje se
ThDr.theologiae doctordoktor teologieuděluje se
ThLic.theologiae licentiatuslicenciát teologie, bohoslovíuděluje se

Akademický titul se píše vždy před jménem.

Akademicko-vědecké tituly

Akademicko-vědecké tituly získávají absolventi doktorských studijních programů, kteří složili státní doktorskou zkoušku a obhájili disertační práci.

zkratka titulu za jménemlatinský významčeský význam
akad.akademikřádný člen Československé akademie věd (zrušen po roce 1989)
CSc.candidatus scientiarumkandidát věd (udílení této vědecké hodnosti bylo zrušeno)
Dr.doctordoktor (titul byl udělován v přechodném období po roce 1990 před zavedením titulu Ph.D., kterým byl zcela nahrazen; jeho držitelé mohou požádat příslušnou univerzitu o jeho změnu na Ph.D.)
DrSc.doctor scientiarumdoktor věd (udílení této vědecké hodnosti bylo v ČR zrušeno, v SR pokračuje)
DSc.doctor scientiarumdoktor věd (titul neznámý českému právnímu řádu, zavedla jej od 18. 12. 2002 Akademie věd jako náhradu za DrSc.[1])
Ph.D.philosophiae doctordoktor – pro všechny oblasti mimo teologie
Th.D.theologiae doctordoktor teologie

Vědecká hodnost se píše vždy za jménem. Mezi jménem a hodností se píše vždy čárka.


[Pramen: Wikipedie] Anglosaské akademické tituly (výběr)

Akademické tituly
B.A.BBAB.Sc.LL.M.M.A.MBAMPAM.D.M.Sc.
Akademicko-vědecké tituly

Jak psát titul MBA?

Přihlásit se k odběru
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Užitečné odkazy

Štítky

Obsah stránky