How Can We Help?

< Všechna témata
Tisk
Jsme zde:

Bloky webtrees

Domovská stránka webové stránky rodokmenu webtrees se skládá z bloků. Podobně „Moje stránka“ každého registrovaného a přihlášeného uživatele se skládá z bloků. Jaké bloky na těchto stránkách vidíme stanovil správce webtrees. Některé jsou viditelné návštěvníkům, některé jen členům a některé jen manažerům.

Bloky webtrees

Diagram

Na stránce „Moje stránka“ se v něm zobrazí diagram vývod přihlášeného uživatele.

Oblíbené

Do bloku Oblíbené se umisťují objekty z rodokmenu, o kterých se předpokládá, že se budou často prohlížet. Tak se k nim dostaneme jedním kliknutím.

Na stránce „Moje stránka“ obsahuje blok Oblíbené odkaz „Přidat oblíbeného“. Kliknutím na tento odkaz přejdeme do rozbalovací nabídky, která nám umožní vybrat jednotlivce, rodinu, mediální objekt, pramen, úložiště nebo odkaz.

Domovská stránka

Při první instalaci softwaru webtrees na serveru jsou na domovské stránce ty bloky, které jsou pro správce nejužitečnější. Pak už může správce webtrees vybrat bloky, které se zobrazí na domovské stránce každého rodokmenu. Různí správci mohou přidávat různé bloky, takže žádné dvě domovské stránky nebudou stejné.

HTML

Blok HTML může obsahovat libovolné textové informace, texty je možno formátovat pomocí tagů HTML. Pro obsah bloku je k dispozici několik šablon:

Příklady klíčových slov: šablona přidává do bloku velkou skupinu informací, jako jsou např. věkový rozdíl mezi manželi, průměrný počet dětí, průměrná délka života, nejčetnější jména a příjmení, počty narozených, zemřelých a sňatků podle místa, počty osob žijících v různých zemích, počty nejdříve a nejpozději narozených atd.

Vypravěčský popis: tato šablona dodává odstavec informací o tom, kdy byl rodokmen naposledy aktualizován, a o nejranější a nejčerstvější události v rodokmenu. Zbytek bloku může správce doplnit textem podle potřeby.

Statistika: tato šablona poskytuje statistické informace, které pravděpodobně nejčastěji spatříme na domovské stránce rodokmenu. Zobrazuje tabulku, která zahrnuje počet osob v rodokmenu, počet mužů, počet žen, počet příjmení, počet rodin, počet zdrojů, počet mediálních objektů, počet repozitářů, počet událostí a počet uživatelů. Pokračuje výčtem nejčasnějších a nejnovějších narozenin, nejčasnějších a posledních úmrtí, nejdéle žijící osoby, průměrného věku při úmrtí, rodiny s největším počtem dětí, průměrného počtu dětí na rodinu a nejběžnějších příjmení.

Deník

V tomto bloku může správce psát deník o různých událostech a novinkách okolo rodokmenu.

Zprávy

Blok umožňuje poslat zprávu zvolenému členu rodokmenu. Také obsahuje zprávy, které jsme obdrželi od jiných členů.

Nejnavštěvovanější stránky

bude doplněno

Moje stránka

Je to uvítací blok na „Mojí stránce“ přihlášeného registrovaného uživatele. V titulku ho vítá a pod ním obsahuje odkaz na výchozí diagram, uživatelův osobní záznam a podrobnosti jeho účtu.

Novinky

bude doplněno

Toho dne

V tomto bloku vidíme historické události z rodinného stromu, které nastaly „dnešního“ dne v roce. Může být, že nejsou žádné, ale kliknutím na zobrazené přejdeme na podrobnosti.

Neschválené změny

Editoři mohou dělat v rodokmenu změny, které ale většinou musí schválit moderátor. V tomto bloku je seznam těchto čekajících změn, je však zpravidla skrytý před členy a návštěvníky.

Poslední změny

Blok zobrazuje seznam všech změn učiněných v rodokmenu v posledních 30 dnech.

Badatelské úkoly

Blok zobrazuje seznam dosud nesplněných badatelských úkolů. Seznam má formu tabulky, kde řádky odkazují na osoby nebo rodiny, ke kterým se úkol vztahuje, a znění úkolu.

Přihlásit se

Přihlašovací blok je alternativou k odkazu Přihlásit se v horním menu. Odkazuje také na žádost o nový uživatelský účet.

Promítání obrázků

Blok Promítání obrázků zobrazuje náhodně vybraný obrázek z rodokmenu. Blok umožňuje několik nastavení. Je možno stanovit, že zobrazovat se budou obrázky k osobám, k faktům a událostem, nebo všechny.

Dále je možno nastavit k zobrazení různé typy obrázků, zobrazení ovládacích tlačítek, nebo to, zda se promítání má zahájit automaticky.

Statistika

Blok statistik obsahuje v tabulkové formě řadu informací o rodokmenu: počet jednotlivců, mužů, žen, příjmení, rodin, pramenů, objektů médií, repozitářů, událostí a uživatelů. Dále uvádí nejdřivější a nejpozdější narození, nejdřívější a nejpozdější úmrtí, nejdéle se doživší osobu, průměrnou délku života, rodinu s nejvíce dětmi a průměrný počet dětí na rodinu. Správce může viditelnost jednotlivých položek nastavit.

Změna vzhledu

Blok Změna vzhledu umožňuje pomocí rozbalovací nabídky změnit vzhled zobrazovaného rodokmenu volbou z dostupných motivů popřípadě barevného schematu.

Nejčastější křestní jména

Ve výchozím nastavení zobrazuje tento blok deset nejčastějších křestních jmen v rodokmenu. Počet zobrazovaných jmen je možno nastavit.

Jména mohou být zobrazena formou seznamu nebo tabulky. V seznamu jsou jména seřazena podle četnosti, v tabulce mohou být seřazena podle abecedy nebo četnosti.

Nejčastější příjmení

Ve výchozím nastavení zobrazuje tento blok deset nejčastějších příjmení v rodokmenu. Počet zobrazovaných jmen je možno nastavit.

Jména mohou být zobrazena formou seznamu nebo tabulky nebo shluku. V seznamu jsou jména seřazena podle četnosti, v tabulce mohou být seřazena podle abecedy nebo četnosti.

Nadcházející události

Ve výchozím nastavení zobrazuje blok nadcházejících událostí výročí narození, úmrtí nebo manželství, k nimž dojde během následujících sedmi dnů. Některé z těchto výchozích hodnot lze změnit. 7 dní můžeme změnit až na maximálně 30 dní a můžeme se rozhodnout nezobrazovat narození, manželství nebo úmrtí.

Ve výchozím nastavení se události zobrazují v tabulce seřazené podle jména, ale události lze zobrazit také jako seznam a seřazené podle data. Další nastavení nám umožní zobrazit pouze výročí žijících lidí.

Kdo je online

Blok Kdo je online zobrazuje seznam současně přihlášených členů rodokmenu.

Yahrzeiten

Blok Yahrzeiten zobrazuje seznam hebrejských výročí úmrtí, ke kterým dojde v blízké budoucnosti. Ve výchozím nastavení zobrazuje výročí, která nastanou v příštích 7 dnech, ale toto lze změnit až na maximálně 30 dní.

Výročí lze zobrazit jako seznam nebo tabulku a kalendář lze změnit z hebrejského na gregoriánský.

Přihlásit se k odběru
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Užitečné odkazy

Štítky

Obsah stránky