How Can We Help?

< Všechna témata
Tisk

Diagramy

Diagramy webtrees jsou jedním z nejjednodušších způsobů pohybu po webové stránce rodinného stromu. Kliknutím na něčí jméno v diagramu se dostaneme k záznamu pro danou osobu.

Ve výchozím nastavení je k dispozici třináct diagramů, i když nemusí být k dispozici všem. Správci mohou omezit přístup některým návštěvníkům webu a mohou omezit přístup některým registrovaným uživatelům. Diagramy mohou být také zobrazeny v jiném pořadí nebo s odlišnými ikonami v závislosti na použitém motivu. Následující obrázky byly vytvořeny s motivem zvaném barvy.

Jednotlivé diagramy

Předci

Diagram předků zobrazuje předky výchozí osoby (vybrané správcem webu), nebo pokud jsme zaregistrováni a přihlášeni, mohou zobrazit naše vlastní předky. Alternativně můžeme zadat jméno nebo vyhledat jednotlivého předka pomocí rozbalovacího pole Osoba. Ve výchozím nastavení bude graf zobrazovat čtyři generace předků vybrané osoby ve formě jednoduchého stromu, ale počet generací lze změnit. Rozvržení lze také změnit. Kliknutím na volbu Jednotlivci (a poté na tlačítko zobrazit) změníme rozvržení ze stromu na tabulku se seznamem všech jednotlivců a kliknutím na volbu Rodiny změníme rozvržení na jinou tabulku, která uvádí manžely vedle jejich manželek a datum a místo sňatku.

Kompaktní strom

Diagram zobrazuje podobné informace jako výše, ale ve stylizovaném stromu, který je podle mého názoru těžší pochopit. Existují však šipky, které nám usnadní orientaci ve stromu, a rozbalovací pole Osoba nám umožní vložit jméno jakéhokoli předka.

Potomci

Diagram Potomci je přímým opakem diagramu předků, neboť místo toho, aby zobrazoval informace zpět k předkům, zobrazuje informace směrem k potomkům. Diagram má stejné nastavení stromu, potomků a rodin. Stojí za zapamatování, že pokud si vybereme někoho, jehož potomci jsou ještě naživu, neuvidíme o nich žádné informace.

Rodinná kniha

Diagram rodinné knihy začíná u výchozí osoby (nebo u nás, pokud jsme přihlášeni, nebo u kohokoli jiného, koho si vybereme) a zobrazuje rodiče a děti této osoby. Následuje každé dítě spolu s jeho rodiči a dětmi, a nato seznam jejich dětí spolu s jejich rodiči a dětmi. To, s čím skončíme, je kompletní diagram každé generace. Počet generací lze zvýšit. Například změna generací z výchozí hodnoty 2 na 4 by spustila diagram se čtyřmi generacemi v obou směrech, takže by se zobrazila výchozí osoba spolu s jejími rodiči, prarodiči a praprarodiči a také spolu s jejími dětmi, vnoučaty a pravnoučaty. To by bylo považováno za počáteční generaci a pak si můžeme vybrat, kolik generací se zobrazí pod počáteční generací.

Věříjový diagram

Vějířový diagram zobrazuje předky v půlkruhu, v celém kruhu, nebo v různě rozevřených segmentech mezi zmíněnými tvary a dá se popsat pomocí kruhu. Výchozí osoba je zobrazena v centru. Její rodiče každý zabírají polovinu následujícího mezikruží, její prarodiče každý čtvrtinu následujícího mezikruží, prarodiče osminu následujícího mezikruží atd. Počet zobrazených generací lze zvýšit, ale větší počet generací bude vyžadovat menší tisk. Pokud je tisk příliš malý, je k dispozici ovládací prvek zoomu, který nám umožní přiblížit jakoukoli jednotlivou část diagramu.

Diagram přesýpacích hodin

Diagram přesýpacích hodin umisťuje výchozí osobu do středu stránky, její rodiče a prarodiče vpravo a její děti a vnoučata vlevo. K dispozici je také nastavení pro zobrazení více (nebo méně) generací. Návštěvníkům se nezobrazí podrobnosti o osobách, které jsou dosud naživu, jak ukazuje tento diagram přesýpacích hodin v Naší rodině.

Interaktivní strom

Interaktivní strom zobrazuje podobné informace jako přesýpací hodiny, ale zobrazuje pouze střední část stromu kolem výchozí osoby. Pojem interaktivní znamená, že můžeme posunovat strom do stran a zobrazit tak další předky nebo další potomky.

Délky životů

Diagram Délky životů zobrazuje sloupcový graf zobrazující roky, ve kterých se někdo narodil a zemřel. Můžeme zobrazit diagram pro každého jednotlivce. Zadáním názvu místa se zobrazí stejné informace pro každého, kdo se v daném místě narodil, a zadáním počátečního a koncového roku se zobrazí stejné informace pro všechny, kteří se mezi těmito dvěma daty narodili nebo zemřeli.

Vývod

Vývod zobrazuje informace podobné diagramu předků, ale je o něco flexibilnější a zobrazuje se odlišně. Například v horní části můžeme zvolit rozvržení a pak zobrazit strom zleva doprava, zprava doleva, shora dolů a zdola nahoru.

Mapa rodokmenu

Mapa rodokmenu zobrazuje polohu něčího rodiště a rodiště jeho rodičů, prarodičů, praprarodičů. Počáteční osoba je obvykle výchozí osoba zvolená správcem webu nebo my sami, pokud jsme zaregistrováni a přihlášeni. Počáteční osobu lze změnit a počet generací lze zvýšit nebo snížit z výchozích čtyř.

Vztahy

Tento diagram nám na základě zadání dvou různých osob z rodinného stromu zobrazí jejich vzájemnou spřízněnost.

Statistika

Statistika nám nabzí řadu statistických grafů, které ukazují například celkový počet lidí v rodinném stromu, celkový počet mužů a žen, nejstarší a nejmladší lidi, počet různých příjmení nebo křestních jmen a několik sad dalších zajímavých statistik.

Časová osa

Diagram časové osy zobrazuje časovou osu něčího života, od narození po smrt. Počáteční osoba je obvykle výchozí osoba zvolená správcem webu nebo my sami, pokud jsme zaregistrováni a přihlášeni. Počáteční osobu lze změnit. Pokud vybereme novou osobu a poté klikneme na tlačítko znovu nastavit, zobrazí se časová osa pro novou osobu. Pokud klikneme na tlačítko přidat, zobrazí se časová osa vedle původně zobrazené časové osy, takže můžeme zobrazit více než jednu časovou osu najednou.

Přihlásit se k odběru
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Užitečné odkazy

Štítky

Obsah stránky