How Can We Help?

< Všechna témata
Tisk
Jsme zde:

Informace o GEDCOM

Zdroje GEDCOM nám pomáhají při údržbě našeho rodinného stromu a při přidávání informací z externích pramenů.

GEDCOM

GEDCOM (zkratka z anglického GEnealogical Data COMmunication) je specifikace pro výměnu genealogických dat mezi různými genealogickými programy. GEDCOM byl vyvinut pro potřeby genealogických výzkumů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormonů). Soubory GEDCOM jsou čistě textové a obsahují genealogické informace o individuálních osobách a data, které spojují tyto záznamy k sobě. Tento formát podporuje většina programů, které se zabývají genealogií, ať už do něj exportují nebo z něho importují. GEDCOM TestBook Project hodnotí, jak dobře genealogické programy podporují standard GEDCOM 5.5. Existuje mnoho pomocných programů, pro konverzi souborů GEDCOM do HTML stránek.

Ačkoliv GEDCOM byl počat jako universální formát, mnohé genealogické programy zavádějí svou vlastní mírně modifikovanou versi GEDCOMu. Pro nás uživatele to znamená, že nemáme vždy jistotu, že všechna naše data vyhoví převodu z jednoho programu do jiného.

Úplná specifikace je k nahlédnutí nebo stažení zde: GEDCOM Standard 5.5.1

Zevrubné informace o standardu GEDCOM najdete například na Wkipedii na stránce GEDCOM

Jak vypadá soubor GEDCOM?

Soubor GEDCOM je posloupnost textový řádků (psaných dnes většinou v kódu UTF-8 nebo ASCII), z nich každý nese určité údaje vztahující se k našemu rodokmenu. Řádky pomocí svého číslování zobrazují hierarchii údajů a jsou označeny příznaky, které určují typ údaje.

Je možné sestrojit soubor GEDCOM ručně (v nějakém textovém programu), ale to by byl bolestně pracný proces. Například takový soubor GEDCOM jednoho rodokmenu o řekněme 400 osobách (okolo 200 rodin) může mít více než 5500 řádků! Náš webtrees vytvoří soubor GEDCOM za nás, správně formátovaný a připravený k použití kýmkoliv jiným.

Když otevřeme soubor GEDCOM v nějakém textovém programu, spatříme řádek za řádkem s čísly, zkratkami a různými rodopisnými údaji. Nejsou v něm žádné prázdné řádky ani odsazování textu. Ačkoliv to vypadá bláznivě, je v tom řád.

Skupiny řádků, které nesou údaje o osobě (INDI), prameni (SOUR) nebo rodině (FAM) se nazývají záznamy, a každý řádek v záznamu má číslo úrovně. První řádek v každém záznamu má číslo „0“ (nula), což znamená, že zde začíná nový záznam. Uvnitř záznamu se čísla úrovní vztahují k nejblíže nižší úrovni nad daným řádkem; všechny řádky za úrovní 0 patří k tomuto záznamu až do další úrovně 0.

Zde je například zjednodušený záznam o nějaké osobě, texty v závorkách jsou vysvětlivky, které k souboru nepatří:

0 NAME Matouš /Bernát/
1 SEX M (údaje o záznamu na předchozí úrovní 0, což je Matouš)
1 BIRT (další údaj o Matoušovi - narození)
2 DATE 16 SEP 1858 (údaj o narození)
2 PLAC Lutín, Olomoucký, Česko (další údaj o narození)

[To je záznam o Matouši Bernátovi, který končí tam, kde začne další úroveň 0.]

0 NAME Karolina /Bernátová/ (nový záznam o jiné osobě)
1 SEX F (údaje o Karolině)
1 BIRT (atd.)

Za číslem úrovně obsahují řádky příznak (tag), což je zkratka typu údaje v řádku. Většina příznaků je srozumitelná (anglicky mluvícímu genealogovi, my ostatní se je musíme naučit); HUSB pro manžela (husband), PLAC pro místo (place), MARR pro sňatek (marriage) atd. Příznaky také mohou mít formu ukazatele (směrníku), např. @S43@, který odkazuje na jinou osobu, rodinu nebo pramen v tom samém souboru GEDCOM.

Když importujeme soubor GEDCOM, genealogický program pomocí čísel úrovní a příznaků sestaví údaje do rodin se zachováním vztahů v rodokmenu. Program čte řádek po řádku a zkouší umístit údaje do správných polí. Pokud nerozezná některý příznak, pak buď řádek ignoruje, nebo údaj umístí do zvláštního pole, odkud si jej později můžeme vyzvednout. Tím polem je zpravidla poznámka.

Níže je příklad souboru GEDCOM vytvořeného naším programem webtrees.

První záznam celého souboru je záhlaví (HEAD), začínající číslem úrovně 0. Záhlaví obsahuje identifikační údaje, jako je název programu, který soubor vytvořil (příznak SOUR), jeho versi (VERS) atd.

0 HEAD
1 SOUR webtrees (program vytvořivší soubor)
2 NAME webtrees
2 VERS 1.7.2 (verse programu)
1 DEST DISKETTE
1 DATE 23 OCT 2015 (datum vytvoření souboru)
2 TIME 21:37:38
1 GEDC
2 VERS 5.5.1 (verse standardu GEDCOMu)
2 FORM Lineage-Linked
1 CHAR UTF-8 (znaková sada)
1 FILE nase-rodinaCzech
1 PLAC
2 FORM City, County, State/Province, Country
1 SUBM @S17@

Další úsek je záznam pro osobu (INDI) Matouš Bernát. Osoba má v rodokmenu číslo 1122.

0 @I1122@ INDI
1 NAME Matouš /Bernát/
2 GIVN Matouš
2 SURN Bernát
1 SEX M
1 BIRT
2 DATE 16 SEP 1858
2 PLAC Lutín, Olomoucký, Česko
1 DEAT
2 DATE 07 AUG 1866
2 PLAC Lutín, Olomoucký, Česko
1 FAMC @F20@
1 NOTE Zemřel při epidemii cholery

[FAMC @F20@ je směrník na záznam o rodině; C v příznaku FAMC říká, že osoba je dítětem v rodině číslo 20.]

Někde dále v souboru GEDCOM je očíslovaný seznam pramenů. Toto je záznam pro pramen číslo 13:

0 @S13@ SOUR
1 ABBR Matrika Slatinice
1 TITL Matrika sign. Č XII 3 inv. číslo 6006 katolická
1 AUTH Římskokatolická fara Slatinice

Ještě dále v souboru GEDCOM se nacházejí očíslované záznamy rodin. Tato rodina číslo 127 se skládá z manžela (HUSB), jehož číslo je 2519, manželky (WIFE) číslo 2905 a jejich dětí, opět samozřejmě zastoupených čísly osob. Dále vidíme, že pár byl sezdán a to v roce 1931.

0 @F127@ FAM
1 WIFE @I2905@
1 HUSB @I2519@
1 CHIL @I2899@
1 CHIL @I2889@
1 CHIL @I2898@
1 CHIL @I2891@
1 CHIL @I2968@
1 CHIL @I2893@
1 CHIL @I2909@
1 MARR
2 DATE 1931

Mějme na paměti, že úplný soubor GEDCOM obsahuje mnoho záznamů. Všechny řádky následují jeden za druhým, obvykle nejdříve osoby, pak prameny a poté rodiny. Poslední povinný řádek zvaný „trailer“ napovídá programu, že soubor končí:

0 TRLR

Verse GEDCOMu

Poslední verse GEDCOM 5.5.1 byla zveřejněna v r. 2019.

Standard GEDCOM

Stáhnout Standard GEDCOM je možno z webové stránky GEDCOM Standards. Gedcom Standards Copyright © 1987, 1989, 1992, 1993, 1995, 1999, 2019 by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Tento dokument se smí kopírovat pro účely revize nebo programování genealogického softwaru s podmínkou, že je zachována tato poznámka. Všechna ostatní práva jsou vyhrazena.

Štítky:
Přihlásit se k odběru
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Užitečné odkazy

Štítky

Obsah stránky