How Can We Help?

< Všechna témata
Tisk
Jsme zde:

Instalace webtrees

Instalace webtrees má několik fází, které v tomto článku popíšeme. Budeme postupovat v prostředí administrace služeb hostingu ONEbit. Jednotliví poskytovatelé hostingu mají k administraci různé prostředky, obecně se uvádí např. cPanel, ale fáze instalace webtrees jsou vždy tytéž, jen s pomocí těch prostředků, které máme k dispozici.

Přípravné kroky před instalací

Poté co objednáme hostingové služby u poskytovatele, který splňuje naše požadavky na hosting, obdržíme od něj URL adresu k administraci správy s příslušnými přihlašovacími hesly. Po přihlášení se ocitneme na panelu administrace,

odkud provedeme potřebné úkony:

  1. Vytvoření databáze pro webtrees
  2. Vytvoření emailové adresy
  3. Přístup k naší webové stránce přes HTTPS
  4. Nahrání souborů a složek webtrees

Vytvoření databáze

Na panelu administrace se přesuneme na stránku Služby a tam vybereme Databáze > Správa MySQL databází.

Vespod na stránce stiskneme tlačítko Vytvořit MySQL databázi. Zobrazí se formulář, kam je potřeba zadat základní údaje o databázi:

Jméno databáze stanovuje sám hosting. Pak doplníme

  • pole Kódování/Porovnání hodnotou utf8mb4_general_ci,
  • velikost databáze stanovíme odhadem, později se dá změnit,
  • stručný popis účelu databáze

a stiskneme tlačítko Vytvořit. Databáze pro webtrees je připravena.

Vytvoření emailové adresy

Na panelu administrace na stránce Služby vybereme odkaz E-mail > Správa e-mailových účtů. Uprostřed stránky klikneme na tlačítko Vytvořit e-mailový účet.

Zobrazí se formulář:

na kterém vyplníme Název účtu, např. „spravce“, takže emailová adresa účtu bude spravce@<doména>. Také musíme stanovit heslo účtu. Kliknutím na tlačítko Vytvořit emailovou adresu našeho rodokmenu uložíme.

Zabezpečení pomocí HTTPS

Adresy webových stránek začínaly na http://www, http znamená HyperText Transfer Protocol. Novodobý ekvivalent je https, který zajišťuje bezpečnější komunikaci a znamená HyperText Transfer Protocol Secure. Vyhledávač Google penalizuje stránky, které jej nepoužívají.

Náš poskytovatel hostingu vybaví každou webovou stránku protokolem HTTPS zdarma, musíme jej však o to výslovně požádat.

Nahrání souborů a složek webtrees

webtrees stáhneme ze stránky softwaru webtrees, na níž vybereme a stáhneme na svůj počítač jeho poslední versi. Soubor je komprimovaný ve formátu .zip.

V administrační správě na stránce Služby kliknutím na odkaz FTP > Webový FTP klient přejdeme na stránku správy souborů našeho webu. Po přihlášení jménem a heslem se dostaneme na hlavní stránku klienta:

Přesvědčíme se, že se nacházíme v kořenové složce root / našeho prostoru FTP. Kliknutím na tlačítko Nahrát zobrazíme formulář pro volbu souboru pro nahrání:

V pravé části formuláře tlačítkem Procházet... vybereme náš soubor webtrees.zip a nahrajeme jej stisknutím tlačítka Odeslat. Klient FTP jej rozbalí a nahraje do složky /webtrees, kterou pro ten účel vytvoří.

Tuto složku přejmenujeme např. na www, takže webovou stránku našeho rodokmenu budeme v prohlížeči adresovat https://www.<naše doména>.

Dosud popsaným způsobem je software webtrees připraven k instalaci.

Instalace webtrees krok za krokem

Poslední fáze instalace proběhne v prohlížeči na adrese URL https://www.<naše doména>, což je adresa webové stránky našeho rodokmenu vytvořené v předchozích krocích.

První stránka se nás dotáže na jazyk, ve kterém budeme instalovat. Po stisknutí tlačítka další se zobrazí výsledek kontroly dostupných zdrojů v nastavení našeho serveru:

Tento obrázek také ukazuje, jakou kapacitu vyžadují rodokmeny o určité velikosti co do počtu osob.

Kliknutím na tlačítko další přejdeme na další krok.

Jedná se o volbu typu databáze. Pokud nastavený typ MySQL vyhovuje, přejdeme stisknutím další na další krok.

V tomto kroku vyplňujeme údaje o naší databázi: její jméno, oprávněného uživatele a heslo. To vše jsme definovali výše při zakládání databáze. Ještě zbývají Jméno serveru, zde vyplníme 127.0.0.1, a číslo portu 3306. Kliknutím na další přejdeme na další krok.

V něm instalujeme sami sebe jako správce webové stránky našeho rodokmenu zadáním našeho skutečného jména, uživatelského jména, hesla a emailové adresy.

Jméno: Zde by mělo být naše skutečné jméno, pod kterým nás mají znát členové rodokmenu.

Email: Tento email slouží k posílání oznámení z naší webové stránky a měla by to být ta adresa, kterou jsme vytvořili způsobem popsaným výše. Tak bude zajištěna kontinuita pro případ, až správu rodokmenu převezme někdo jiný.

Po zadání těchto informací stiskneme tlačítko další.

Zbývá už jen vytvořit rodinný strom, to jest pojmenovat jej a dát mu adresu URL.

Název: To může být např. příjmení hlavní větve rodokmenu, třeba „Rodokmen Nováků“.

URL: První část adresy URL už je zobrazená, musíme dodat ještě její koncovou část, např. „novak“.

Tím jsme dokončili instalaci webtrees. Teď už můžeme do něj po přihlášení vstoupit a přizpůsobit na panelu správy všechna požadovaná nastavení a předvolby, jak je popsáno v kapitole o správě webtrees. Ještě předtím však je dobré prostudovat kapitolu Pěkné adresy URL.

Přihlásit se k odběru
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Užitečné odkazy

Štítky

Obsah stránky