How Can We Help?

< Všechna témata
Tisk
Jsme zde:

Mapy, slovníky, rejstříky

Mapy.cz
Google Maps
OpenStreetMap
Nejčastěji používané mapy.
I-Katastr
Katastrální mapa.
RÚIAN
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) je jedním ze základních registrů veřejné správy. Je veřejným seznamem, nevede žádné osobní údaje a je jedinečným zdrojem adres nejen pro veřejnou správu. Obsahuje také údaje o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách a jejich vzájemných vazbách.
Zeměpisný slovník (GOV)Obsahuje místní údaje zejména s ohledem na skutečnosti, které jsou relevantní pro práci genealogisty:

 

  • Zeměpisná poloha místa (poloha nebo poloha na mapě)
  • Některé vlastnosti místa (PSČ, město, směrovací číslo, atd.)
  • Cizojazyčná nebo bývalá jména
  • Minulá příslušnost (administrativní, právní, kostel, atd.)
Zeměpisná šířka a délkaGeografický nástroj k získání zeměpiné šířky a délky zadaného místa. Ukáže i souřadnice GPS.
Genealogie
  • Písmo (kurent, české novogotické, číslice)
  • Zkratky (míry, váhy, atd.)
  • Slovníky (německo-, latinsko-české, názvy měsíců, příčiny úmrtí, křestní jména, výkladové)
  • Časová osa
Německé slovníkyNejrůznější slovníky německého jazyka
Česko-latinský seznam řemeselPřehled plzeňských řemesel si nemůže činit nároky na úplnost, protože se opírá o jen dochované písemnosti z plzeňských archivů a publikací.
Latinsko-český slovník řemeselSlovníky středověké latiny u nás nejsou zatím v potřebném detailním rozsahu k dispozici. Proto jsme se rozhodli na pomoc badatelům připojit k tomto sborníku alespoň slovník řemesel ve středověké latině.
Vokabulář webovýje internetová aplikace, která od listopadu 2006 postupně zpřístupňuje textové, obrazové a zvukové zdroje k poznání historické češtiny. Tvůrcem a provozovatelem Vokabuláře webového je oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. (dále ÚJČ). Vokabulář webový je autorské dílo chráněné ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, a je určen pouze k nekomerčním účelům. O technické stránce Vokabuláře webového informujeme zde.
Územně identifikační registr ČRRegistr obcí a částí obcí. (Zdá se, že přestal existovat.)
Geoportál ČÚZK
Geoprohlížeč na webu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního
Obce SlovenskaRegistr obcí Slovenska. Základní údaje o obci včetně erbu, dále historie, příroda, současnost atd.
Seznam měst, obcí a vojenských obvodů na SlovenskuToto je kompletní seznam slovenských měst, obcí a vojenských obvodů. Obsahuje název obce, okresu, kraje, název obce i německy a maďarsky.
Místopisný rejstříkčeského Slezska a severní Moravy. (Zemský archiv v Opavě)
Kódy států a závislých oblastíStandard ISO 3166-1 definuje kódy států a závislých oblastí. Je částí standardu ISO 3166. Poprvé byl tento seznam zveřejněn v roce 1974 Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Standard definuje tři různé kódy pro každou oblast.
Jména (křestní, rodná)Po kom se jmenujeme. Databáze křestních jmen z knihy Václava Rameše.
Přihlásit se k odběru
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Užitečné odkazy

Štítky

Obsah stránky