< Všechna témata
Tisk
Jsme zde:

Moderátoři webtrees

Moderátor může upravovat různé části rodokmenu, přičemž jeho změny budou ihned uznány a provedeny. Má také oprávnění schvalovat, odmítat a měnit změny, které učinil editor.

Úpravy v pravomoci moderátorů

Neschválené změny

Jestliže editoři učinili v rodokmenu nějaké úpravy, vyžadující posouzení, pak moderátor po přihlášení spatří v horním menu oznámení „Dosud neschválené změny“.

Kliknutím na toto oznámení přejde moderátor na seznam změn:

U každé položky v seznamu (v našem příkladu je jen jedna) moderátor vidí:

  • Jméno osoby, jejíž záznam byl změněn.
  • Tu část záznamu osoby, jíž se změna týká.
  • Osobu, která změnu provedla – zde je to uživatel Editor.
  • Datum oné změny.

Kontrola změn

Moderátor nyní musí přejít na záznam dotčené osoby, zkontrolovat změnu a

  • Ponechat ji jak je – jestliže se chystá ji přijmout.
  • Upravit ji – jestliže se chystá ji přijmout s vlastní úpravou.
  • Zamítnout ji – jestliže podle jeho názoru je nepřijatelná a chystá se ji zamítnout.

Poté se musí vrátit zpátky na seznam neschválených změn.

Přijetí nebo odmítnutí změn

Po kontrole úprav by měly být všechny neschválené změny přijaty nebo odmítnuty kliknutím na tlačítko Přijmout nebo Odmítnout. Pokud existuje několik neschválených změn, lze je hromadně přijmout nebo odmítnout pomocí tlačítka Schválit všechny změny nebo Odmítnout všechny změny.

Nakonec by moderátor měl být zdvořilý vůči editorům, které moderuje, a poslat jim zprávu, aby věděli, že moderoval jejich změny. To provede kliknutím na uživatelské jméno osoby, která navrhla úpravu, čímž se otevře okno se zprávou.

  • Pokud schválil editorův návrh úpravy, měl by mu poděkovat a sdělit mu, že jeho úprava je nyní publikována.
  • Pokud jeho úpravy odmítl, měl by mu přesto poděkovat, ale sdělit mu důvod odmítnutí a navrhnout (jemně a laskavě) nějaký způsob, jak příslušné úpravy vylepšit.
Přihlásit se k odběru
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Užitečné odkazy

Štítky

Obsah stránky