How Can We Help?

< Všechna témata
Tisk

Seznamy

Položka hlavního menu Seznamy zobrazí rozbalovací menu s devíti položkami seznamů. Nemusí se v něm vyskytovat všechny, záleží to na nastavení učiněné správcem webtrees, a nemusí být ve stejném pořadí, v jakém jsou zde popsány.

Menu seznamů

Větve

Po kliknutí na položku Větve se zobrazí formulář, kam vepíšeme příjmení. Po kliknutí na zobrazit se zobrazí všechny větve v rodokmenu s tímto příjmením.

Rodiny

Po kliknutí na Rodiny se zobrazí písmena abecedy a kliknutím na písmeno se zobrazí seznam všech příjmení začínajících na zvolené písmeno. Kliknutím na příjmení se zobrazí seznam všech rodin s tímto příjmením spolu s údaji o jejich manželství a to jméno jejich manžela, kolik jim bylo let, když se vzali, a kde a kdy se vzali. Seznam je interaktivní, takže můžeme kliknout na jméno kterékoli osoby a přejít tak na její individuální záznam, nebo na datum, abychom zobrazili seznam dalších položek (pokud existují) vyskytujících se ke stejnému datu, nebo na místo, kde můžeme najít další, kteří žili ve stejném místě. Kliknutím na šipky v horní části seznamu můžeme změnit pořadí (datum, místo atd.)

Jednotlivci

Kliknutím na Jednotlivci se zobrazí písmena abecedy a kliknutím na písmeno se zobrazí seznam všech příjmení začínajících na zvolené písmeno. Kliknutím na příjmení se zobrazí seznam všech jednotlivců se zvoleným příjmením spolu s údaji o něm. Kliknutím na jméno osoby přejdeme na stránku jejího záznamu.

Objekty médií

Kliknutím na Objekty médií se nám zobrazí formulář, na němž volíme náš požadavek na seznam. Například na webu Naše rodina jsme umístili naše obrázky do složek (obrázky rodných matrik ve složce dokumenty/matriky-N, úmrtní matriky ve složce dokumenty/matriky-Z, portréty lidí ve složce portrety atd.). Naše první možnost je tedy použít rozbalovací nabídku k výběru správné složky. Pokud v této fázi klikneme na tlačítko hledat, zobrazí se nám seznam všech mediálních objektů ve vybrané složce (například všechny mediální položky ve složce portrety). Další rozbalovací nabídka umožňuje vybrat typ média, který chceme vypsat. Můžeme například chtít vypsat seznam všech certifikátů nebo všech map nebo všech videí. Pokud je naše konkrétní webová stránka velmi velká, můžete použít oba filtry (například výběrem možnosti rodiny jako složky a video pro typ média, získáme seznam všech rodin, u kterých bylo na web nahráno jejich video (pokud existuje).

Hierarchie míst

Hierarchie míst nám poskytne seznam všech míst uvedených v rodokmenu. Když vstoupíme do hierarchie míst, setkáme se se seznamem zemí, kliknutím na zemi získáme seznam krajů (nebo států jako např. u Spojených států nebo Německa) v dané zemi a kliknutím na kraj dostaneme seznam míst v tomto regionu a kliknutím na místo se zobrazí seznam všech lidí, kteří se na tomto místě narodili, zemřeli nebo se vzali. To je teorie. V praxi se můžeme setkat s webovou stránkou webtrees, jejíž správci nedbají na hierarchii míst, a když tam kliknete na první seznam, můžete narazit na směs zemí, krajů a měst v jediném seznamu, což není dobrá praxe.

Sdílené poznámky

Jsou případy, kdy se tytéž informace týkají několika osob (například jedna poznámka o sčítání lidu může obsahovat seznam osob velké rodiny). Sdílená poznámka umožňuje zadat informace jednou a poté tuto jedinou poznámku připojit ke všem osobám v ní uvedeným. Kliknutím na Sdílené poznámky v nabídce Seznamy zobrazíme seznam všech sdílených poznámek.

Prameny

Seznam Prameny obsahuje seznam všech pramenů, které dokládají informace na webové stránce webtrees. Existuje mnoho rodokmenů online, které nezobrazují prameny, ale žádný vážný zájemce o genealogii by to nikdy neměl připustit a měli bychom v rodinném stromu uvádět pouze údaje, které můžeme prokázat. To znamená, že pro každou uvedenou skutečnost by měl existovat pramen. Pokud je uvedeno například manželství, měl by zde být pramen. Jako pramen může sloužit svědectví přímého účastníka svatebního obřadu, nebo kopie oddacího listu (v tomto případě je pramenem osvědčení), nebo máme kopii matričního záznamu o sňatku a pak je pramenem ona matrika, nebo to, že jsou manželé uvedeni při sčítání lidu na sčítacím archu a pak je pramenem svazek sčítacího registru apod. Samozřejmě můžeme říci, že si „myslíme“, že někdo může být ženatý, ale nejsme si jisti, avšak i v takovém případě bychom měli uvést pramen, který nás nutí „myslet“, že to tak může být. Viz také níže „Repozitáře“.

Repozitáře

Seznam Repozitáře obsahuje seznam repozitářů, tj. míst, v nichž se nacházejí prameny. Např. „Matrika narozených v letech 1823 až 1838 ve farnosti Slatinice“ je pramen, který je uložen v repozitáři „Zemský archiv v Opavě“.

Přihlásit se k odběru
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Užitečné odkazy

Štítky

Obsah stránky