How Can We Help?

< Všechna témata
Tisk
Jsme zde:

Uživatelé webtrees

Uživatelé webtrees se dělí do několika kategorií, jejichž použití se liší od osoby k osobě podle toho, o jaký typ uživatele jde a jaká nastavení správce webtrees stanovil.

Uživatelé webtrees

Návštěvníci

Webovou stránku webtrees může navštívit kdokoliv, ale co uvidí, to se může lišit stránku od stránky podle jejich nastavení.

Přístup na některé stránky může být omezen pouze na členy rodiny, takže pokud se nezaregistrujete a nepřihlásíte, neuvidíte kromě domovské stránky a odkazu na registrační / přihlašovací stránku nic z toho, co v této příručce popisujeme.

Alternativně mohou některé webové stránky poskytovat úplný přístup k absolutně všemu, co je popsáno v příručce, kromě informací o osobách, které ještě žijí.

Většina webových stránek umožňuje návštěvníkům přístup k něčemu uprostřed mezi dvěma výše uvedenými extrémy. Mají zájem na tom, aby návštěvník dostal chuť k jídlu, aby se chtěl zaregistrovat a přihlásit. Návštěvníci, kteří se na webové stránce zaregistrují, jsou pak známi jako členové, protože téměř ve všech případech jsou členy tohoto rodokmenu.

Naše příručka pokrývá všechny různé typy uživatelů webtrees.

Členové

Členové webtrees mají přístup ke všemu, k čemu má přístup návštěvník a více. O kolik více bude zcela záviset na nastavení provedeném správcem a opět se to bude u jednotlivých webových stránek lišit. Téměř na všech webových stránkách webtrees je členství obvykle omezeno na členy jejich rodiny a členové se mohou stát editory.

Editoři

Editoři webových stránek webtrees mají přístup do všech oblastí rodinného stromu, ke kterým mají přístup členové, ale mohou navíc upravovat podrobnosti v rodokmenu. Mohou přidávat údaje, mazat údaje nebo měnit údaje.

Na několika málo webových stránkách webtrees mohou být tyto zásahy editorů automaticky přijímány a publikovány hned jak jsou provedeny, ale je běžnější, že změny musí před publikováním nejprve schválit moderátor. Rozhodnutí, zda automaticky přijmout změny, či nikoli, učiní správce webtrees.

Moderátoři

Moderátoři webtrees mají všechna oprávnění členů a editorů, ale mají také oprávnění přijímat, odmítat nebo upravovat jakékoli zásahy provedené editory.

Manažeři

Každá webová stránka webtrees může hostit několik různých rodokmenů. Manažeři mají stejná oprávnění jako moderátoři, ale navíc mohou mít oprávnění ke změně některých nastavení nebo konfigurací v jejich vlastním konkrétním stromu.

Správci webtrees

Správce webtrees má všechna oprávnění editorů, moderátorů a manažerů, ale může také měnit každé nastavení nebo konfiguraci celé webové stránky, schvalovat uživatele a uživatelská nastavení a instalovat doplňkové moduly.

webtrees publikuje přehlídku webových stránek, a přestože tam uvidíte podobnosti, najdete také několik rozdílů provedených správci.

Správce webtrees bude ve většině případů také správcem webové stránky, ale příležitostně na větších webových stránkách to mohou být navzájem různé osoby.

Správci webové stránky

Software webtrees je navržen tak, aby zobrazoval rodinný strom, ale místo toho, aby se nacházel ve vašem počítači, je software webtrees umístěn na pevném disku (říká se mu hostitel) v datovém centru se softwarem (známým jako serverový software), který může údaje rodinného stromu naservírovat internetu, na němž někdo zadá požadavek ve svém prohlížeči.

Správce webové stránky je osoba, která platí hostiteli a stará se o serverový software. Ve většině případů bude tato osoba také správcem webtrees, ale nemusí být. Pokud jsou role rozděleny, správce se stará o software webtrees a správce webové stránky o serverový software.

Přihlásit se k odběru
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Užitečné odkazy

Štítky

Obsah stránky