How Can We Help?

< Všechna témata
Tisk

Záložky webtrees

Na stránce každé osoby (jednotlivce) najdeme až deset záložek, přičemž jejich viditelnost nebo ukrytí před některými uživateli určuje správce webtrees. Záleží na tom, zda jsme přihlášeni nebo nikoliv, a zda jsme manažeři nebo správci.

Pořadí záložek

K záložkám patří Fakta a události, Rodiny, Bratranci, Interaktivní strom, Média, Album, Místa, Prameny, Poznámky a Příběhy. Stejně jako jejich viditelnost určuje správce webtrees i jejich pořadí. Na našem rodokmenu Naše rodina je na prvním místě záložka Fakta a události, na druhém Rodiny.

Fakta a události

Po otevření záložky Fakta a události se zobrazí panel Fakta a události. Na něm se nacházejí důležité údaje o osobě, jako jsou narození, případný sňatek, úmrtí atd. Ke každému faktu nebo události by měl být uveden pramen, což je z pohledu genealogie zásadní věc, ale není tomu tak vždy. Zde chceme podotknout, že pro neregistrovaného návštěvníka na našem rodokmenu Naše rodina je zobrazení pramenů ukryto.

Uživatelé, kteří mají právo upravovat údaje, mají možnost je nejen měnit, ale i přidávat. Ve spodku panelu je k tomu rozbalovací nabídka, v níž je uvedeno asi čtyřicet možných údajů. Pokud jejich nabídka nestačí, je možno přidat vlastní fakt nebo vlastní událost.

Rodiny

Pod záložkou Rodiny se nalézá panel Rodiny. Každý jednotlivec může být členem několika rodin. Jako dítě je členem rodiny svých rodičů, jakmile se ožení/vdá, stává se součástí nové rodiny. Pokud se ožení znovu, vytvoří další rodinu atd.

Panel rodiny zobrazuje každou rodinu jako oddělenou kartu.

První je karta rodiny s rodiči a sourozenci. Pokud některý z rodičů uzavřel nové manželství, pak další karta bude obsahovat údaje o tomto manželství s údaji o nevlastní matce nebo otci a nevlastních sourozencích.

Jestliže byl jednotlivec ženatý nebo vdaná, následuje skupina údajů o jeho manželce nebo manželovi a jejich dětech. Pokud uzavřel více manželství, budou následovat příslušné karty za sebou v pořadí podle data sňatku.

Poznámky

Pod záložkou Poznámky jsou na panelu uvedeny všechny poznámky k danému jednotlivci. Poznámka může obsahovat libovolný text, různé vysvětlivky a dodatky k faktům, nebo dokonce celý nebo částečný životopis.

Interaktivní strom

Panel Interaktivní strom zobrazuje interaktivní strom pro prohlíženou osobu. Otevírá se s jednotlivcem uprostřed, ale lze jej posouvat libovolným směrem, abychom zobrazili buď předky dané osoby, nebo jejich jejich potomky.

Album

Na panelu Album se zobrazují náhledové miniatury všech obrázků připojených k prohlížené osobě. Mohou to být obrázky samotné osoby, nebo obrázky jakýchkoli dokumentů, nebo míst spojených s touto osobou.

Kliknutím na miniaturu se zobrazí větší obrázek.

Prameny

Na panelu Prameny se zobrazují všechny prameny spojené s prohlíženou osobou. Pro každou skutečnost uvedenou na panelu „Fakta a události“ by měl být uveden pramen, protože kdokoli tu skutečnost uvedl, musel informace odněkud získat.

Těmito prameny mohou být matriční záznamy o narození, o sňatku, záznamy o křtu v kostele atd., takže tento panel ihned prozradí, jestli chybí prameny, které by již měly být uvedeny!

Příběhy

Na panelu Příběhy se zobrazí všechny příběhy, které jsou vztaženy k prohlížené osobě.

Příběhy lze přidat ke každému jednotlivci a jsou zvláště užitečné pro přidávání delších informací, které nelze snadno umístit kdekoli jinde. Příběh může být použit například k přidání půl tuctu stránek popisujících několik událostí, nebo dokonce celých pět set stránek životopisu (což je extrém, který se asi ve světě webtrees nenajde).

Média

Panel Média zobrazuje podobné informace jako panel Album, ale může také zobrazovat minatury nebo odkazy na jiné mediální položky spojené s prohlíženou osobou. Může jít například o audio nebo video soubory.

Místa

Panel Místa zobrazuje mapu s místy spojenými s životem prohlížené osoby.

Ve výše uvedeném příkladu má můj praděd 2 záznamy v Levíně (kde byl pokřtěn a narodilo se mu dítě), 1 záznam v Tasově, kde se narodil, 3 v Olešnici, kde bydleli po svatbě a narodili se mu děti, 5 v Dlouhém, kde se oženil, bydlel, narodily se děti a zemřel.

Čísla v kroužku představují shluky, po jejichž rozkliknutí se zobrazí podrobnosti.

Přihlásit se k odběru
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Užitečné odkazy

Štítky

Obsah stránky