How Can We Help?

< Všechna témata
Tisk
Jsme zde:

Zpráva o rodokmenu Naše rodina

Rod Prause & Špunda

Krátká zpráva o rodokmenu

Autor: Josef Prause, dne 17. ledna 2011.

Vznik rodopisu

První, kdo zachytil písemně tento rodokmen, byl můj otec Josef Prause. Pustil se do práce poté, co přestal pracovat a odešel do důchodu. To bylo v sedmdesátých letech 20. století.

Proč Prause a Špunda? Po dokončení základní školní docházky se otec začal učit textilním dělníkem v malé tkalcovně v místě svého bydliště v podhůří Orlických hor, poblíž Nového Hrádku u Nového Města nad Metují. Brzy usoudil, že v tom chudém kraji bude těžko hledat obživu a stalo se, že objevil inserát, v němž jakási firma na výrobu čerpadel hledá mladé muže do své rozvíjející se továrny daleko odtud, v Lutíně u Olomouce. Vydal se tam a uspěl, u Sigmundů byl přijat. Tak se jeho život zcela změnil. Když dospěl, zamiloval se do dcery hanáckého sedláka Špundy, Jarmily, se kterou se v roce 1938 oženil a založil rodinu.

Při sestavování rodopisu vykonal mnoho mravenčí práce s tím spojené. Chtěl, aby v rodopisu byly zachyceny oba rody, jak jeho rodiny Prausových, tak manželčiny rodiny Špundových. Navštěvoval  členy obou rodů, získával od nich informace o předcích, vrstevnících a jejich dětech a myslím, že použil i některé písemné prameny, které ale systematicky neuváděl. Po několika letech vznikl záznam, který se skládal ze čtyř velkých archů psaných čitelně perem na pausovacím papíře, z nichž nechal pořídit světlotiskové kopie, kterými podělil členy nejbližší rodiny. Sám jsem také jednu kopii od něj dostal.

Po smrti otce, sám už také v důchodu, jsem při práci s osobním počítačem zjistil, že existují genealogické programy, které umožňují udržovat rodokmeny v počítačové podobě. V tom okamžiku jsem se rozhodl, že otcův záznam převedu na svém počítači do takové formy, že bude možno z rodopisu nejen pořizovat různé zprávy a grafy, ale také poměrně snadno doplňovat údaje, které doplní ty už existující a také další, spojené s rozrůstajícími se rody, jak se rodí a dospívají noví členové. To by na papíře bylo skoro nemožné. Další velkou výhodou je možnost vystavit rodokmen na webových stránkách internetu a tak jej zpřístupnit k nahlédnutí těm, co k internetu mají přístup.

Aplikace na počítači

Přibližně v roce 2005 jsem se do toho pustil. Na začátku jsem vyhledal a zevrubně prohlédl několik genealogických programů, které by pro mě připadaly v úvahu:

  • Brother’s Keeper 
  • Legacy Family Tree 
  • Ancestry 
  • Family Tree Maker 

Jsou to sice programy, které vesměs pocházejí od tvůrců ze Spojených států, ale díky nadšencům mezi českými genealogy jsou lokalizovány a všechny splňují základní podmínku, že totiž umožňují pracovat v češtině. Z nich se mi jako nejpohotovější jevil Brother’s Keeper, takže právě ten jsem instaloval na svém počítači a přepsal jsem do jeho databáze postupně celý rodopis (trvalo mi to několik měsíců). Práce to byla sice dosti úmorná, ale výsledek mě potěšil – celý rodopis jsem mohl interaktivně prohlížet a procházet tam a zpátky, vytvářet různé přehledy a vůbec se těšit z existence rodopisu, a litovat, že se toho nedožil jeho původní tvůrce. To všechno však s jednou vadou: viděl jsem to jen já sám.

MyHeritage.com

V roce 2008 jsem objevil stránky www.myheritage.com. MyHeritage je izraelská firma, která dává k všeobecnému použití genealogický systém pro publikaci a údržbu rodokmenu na internetu. I tato aplikace je lokalizovaná do mnoha jazyků včetně češtiny. Skládá se ze dvou částí:

  1. Na svém počítači si zájemce instaluje program Family Tree Builder (FTB), do něhož lokálně svůj rodokmen zavede a tam jej udržuje dle libosti. 
  2. Na internetu systému MyHeritage si zájemce založí webovou stránku, na které se jeho rodokmen zobrazuje. Obsah rodokmenu vloží do webové stránky z programu FTB procesem zvaným publikování. Tímto procesem může kdykoliv později obsah na internetu synchronizovat se změnami, které učinil v programu FTB. 

Rozhodl jsem se, že tento systém použiji, protože umožňuje, aby rodokmen mohli prohlížet i ostatní členové rodu, stačí, když mají přístup k internetu.  Převedl jsem tedy rodokmen do FTB a publikoval jej na internetu do webové stránky s adresou

www.prausecr.myheritage.com

pod názvem „Prause & Špunda Family“.

(Poznámka: při přechodu mezi různými genealogickými programy není nutné data rodokmenu vždy znovu a znovu vkládat z čisté vody. Každý genealogický program má možnost importovat a exportovat data prostřednictvím datového souboru ve formátu Gedcom, jehož princip je popsán např. na stránce cs.wikipedia.org/wiki/Gedcom.)

Systém MyHeritage, jak jsem ho zatím popsal, má ještě jednu vlastnost, která je, myslím, ojedinělá. Sleduje shody v osobách mezi webovými stránkami různých rodokmenů a oznamuje je správci webu – tak jsem se např. už před časem dozvěděl, že se osoby v našem rodokmenu „Prause & Špunda“ shodují s osobami v rodokmenu „Raisovi, Prauseovi, …“, jehož správcem je Tomáš Rais, dále v „… rodiny Martinkovy“ správce Václava Martinka, a co mě zvláště zaujalo – s webem „Prause, Eiduk, …“, který v USA spravuje Irene Prause, dcera Alberta Prauseho, bratrance mého otce, který ve své době do Spojených států odešel a založil tam rodinu. A to jsem zde neuvedl všechny. Toto je cenná vlastnost systému MyHeritage, kvůli níž bude záhodno aspoň v dohledné době na něm setrvat.

Až donedávna jsem nemyslel na to, že bych na popsaném způsobu práce s rodokmenem něco měnil. Ale teď je to jinak.

Další vývoj

Začátkem letošního roku 2011 se členem webu na vlastní žádost stal Zdeněk Prause z Dolní Radechové, což mě velmi potěšilo. Je totiž aktivní a už přispěl mnoha podrobnostmi o osobách ze své nejbližší rodiny a fotografiemi. Dosud mi vše sděluje pomocí e-mailu a já změny zavádím. To je zbytečně těžkopádné. Navíc jsem začal myslet na to, že nebudu věčně schopen rodopis na svém počítači udržovat a musí zde tedy být možnost, aby tuto starost převzal později někdo jiný.

Proto měním způsob udržování rodokmenu. Výše popsaný způsob – tj. změny dělat v FTB a s webovou stránkou synchronizovat publikováním – neumožňuje měnit údaje rodokmenu přímo na webové stránce.

MyHeritage nabízí ještě jeden způsob práce s rodokmenem, o kterém jsem se výše nezmínil. Namísto „publikovaného“ rodokmenu se na webové stránce vytvoří tentýž rodokmen importem souboru Gedcom a potom takto vytvořený rodokmen lze na webové stránce přímo aktualizovat.

Takto jsem v minulých dnech rodokmen nastavil a nyní jej může přímo na webové stránce udržovat jeho správce a další spolupracovníci, tak zvaní členové webu, kterým k tomu správce udělí pravomoc. Program FTB opouštím, nebudu ho potřebovat.

Zálohování rodokmenu

V pravidelných intervalech exportuji z webové stránky rodokmen do souboru Gedcom a ten uložím na svém počítači. Tak je zaručeno, že v případě nechtěného zmaru rodokmenu na webové stránce je k dispozici záložní kopie, ze které lze rodokmen obnovit, v nejhorším případě se ztrátou jen těch změn, ke kterým došlo od posledního exportu.

Kromě toho udržuji tutéž versi rodokmenu ještě v jiném programu. Na podzim r. 2010 jsem na svém počítači přešel na operační systém Linux, varianta Ubuntu 10.10. Dosavadní operační systém Windows XP jsem ponechal jen pro několik málo případů práce s programy, které nemají v linuxu náhradu.

Program FTB pod linuxem nefunguje a společnost MyHeritage to ani nemá v plánu. Zato mohu udržovat rodokmen ještě v linuxovském genealogickém programu Gramps. Umožňuje kromě jiného dvě užitečné věci:

  1. Dokáže svižně vytvořit nejrůznější textové zprávy z rodokmenu, jako jsou přehledné výpisy rodin, vývody a rozrody počínající libovolnou osobou v rodokmenu a mnoho dalšího. 
  2. Dokáže velmi snadno vytvořit webovou stránku, která sice není graficky tak vypracovaná, jako MyHeritage, ale umožňuje velmi pohotově zobrazovat strukturu rodokmenu a různé její části. 

Webová stránka našeho rodokmenu už existuje, umístil jsem ji na webu pod adresou http://genea.jpretired.cz/ (ta už neexistuje).

V únoru 2013

začíná další etapa ve vývoji rodokmenu ve smyslu jeho umístění na internetu.

Odvracím se od MyHeritage. Počet osob v rodokmenu už přesáhl počet, který ještě umožňuje jeho bezplatné udržování na MyHeritage a roční poplatky jsou nemalé. Kromě toho mi začíná vadit, že interaktivní udržování a aktualizace a rovněž samotné prohlížení se mi jeví jako pomalé a těžkopádné.

Objevil jsem internetovou aplikaci webtrees (webtrees.net). Je to tzv. open-source neboli veřejně dostupná internetová genealogická aplikace, umožňující spolupráci členů rodu na aktualizaci rodokmenu, zcela bezplatná. Proti MyHeritage má jedinou nevýhodu – postrádá sledování shod mezi rodokmeny ve světě internetu. Ale to oželím.

Aplikaci jsem instaloval na hostitelském serveru Wedos na adrese http://fami.jpretired.cz (ta už neexistuje). Rodokmen jsem přejmenoval na Naše rodina, protože se díky spolupráci s mými bratranci rozšířil a obsahuje více než 1600 osob z 6 rodů.

Závěrem

Tato zpráva slouží jako stručný popis aplikace rodokmenu „Rod Prause & Špunda“. Během času ji doplním o nové skutečnosti, jakmile nastanou.

Přihlásit se k odběru
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Užitečné odkazy

Štítky

Obsah stránky