Vkládáme citaci matriky

Příklad vložení citace pramene Jako příklad popíšeme postup při vkládání citace matričního záznamu narození. Za vzor vezmeme osobu František Smička *1866 v Luběnicích. Na stránce osoby přejdeme na úpravu faktu…

Prameny, citace, repozitáře

Obecně V genealogii se důrazně doporučuje uvádět ke každé skutečnosti pramen. Toto tvrzení se nám může zdát samozřejmé a triviální, ale je nezbytné je uvést. Může se stát, že někdy…