Prameny, citace, repozitáře

Obecně V genealogii se důrazně doporučuje uvádět ke každé skutečnosti pramen. Toto tvrzení se nám může zdát samozřejmé a triviální, ale je nezbytné je uvést. Může se stát, že někdy…