How Can We Help?

< Všechna témata
Tisk
Jsme zde:

Editoři webtrees

Editoři mohou upravovat různé objekty rodinného stromu, ale jejich úpravy budou obvykle (zejména u začínajících editorů) publikovány až po schválení moderátorem. K bezodkladnému publikování změn může editora oprávnit správce.

Úpravy v pravomoci editorů

Úprava faktů a událostí

Editor přihlášený pod svým jménem a heslem může upravovat údaje v záznamu každé osoby v rodokmenu.

Na obrázku vidíme horní část stránky zobrazující panel Fakta a události záznamu osoby Rajmund Špunda. Vidíme tam několik ikon tužky. Kliknutím na tužku přejdeme na formulář úprav dotyčného údaje. Například klinutím na tužku napravo od jména osoby přejdeme na úpravu jména:

Dole na stránce panelu je položka Údaj nebo událost, kde je možnost přidat další údaj ze seznamu v rozbalovací nabídce kliknutím na vyberte a po výběru na přidat.

Nejužívanější údaje jsou v seznamu pod rámečkem.

Přidání objektů médií

V pravém horním rohu obrazovky záznamu osoby je tlačítko upravit, za nímž se kliknutím skrývá rozbalovací nabídka. Jednou z položek je v ní odkaz „Přidat objekt médií“, který vede k zobrazení formuláře pro přidání objektu médií. V něm do pole „Objekt médií“ můžeme zadat již existující objekt, nebo kliknutím na bílé znaménko plus v černém políčku vyvolat formulář pro vytvoření nového mediálního objektu z počítače.

Vytvoření spočívá v nahrání obrázku (nebo videa či souboru pdf) do rodokmenu, jeho nasměrování do příslušné datové složky a jeho pojmenování. Jakmile provedeme jednu z výše uvedených dvou akcí, stačí kliknout na tlačítko uložit.

Úprava poznámek

Úpravy poznámek jsou podobné úpravám faktů a událostí. Pokud je u některé poznámky v panelu Poznámky ikona tužky, pak kliknutím na tuto ikonu můžeme provést změny a ty pak uložit kliknutím na tlačítko uložit.

Ve spodní části panelu Poznámky je odkaz „Přidat poznámku“. Kliknutím na tento odkaz se otevře textové pole, do kterého můžete napsat poznámku a poté kliknout na tlačítko uložit.

Úprava sdílených poznámek

Na formuláři pro vytvoření sdílené poznámky je pod polem pro text poznámky pole, do kterého může tvůrce přidat „Utajovací omezení“ a omezit zobrazení poznámky na správce, členy nebo návštěvníky.

K dispozici je také pole „Úprava omezení“, ve kterém můžeme omezit úpravy pouze na správce.

Sdlíené poznámky můžeme upravovat také tak, že z hlavního menu webtrees vybereme seznam sdílených poznámek a z něj sdílenou poznámku, kterou míníme upravit. Kliknutím na tužku se zobrazí poznámka, jejíž text změníme podle potřeby.

Po dokončení klinutím na tlačítko uložit úpravu dokončíme.

Markdown

Normálně píšeme informace do poznámky jako běžný text. Ve webtrees je také možnost, kterou musí nastavit správce, totiž formátovat text v duchu systému zvaného Markdown. Existuje pro něj několik příruček, podle nichž můžeme text snadno formátovat.

Několik příkladů:

Příklady formátovaného textu (kliknutím na obrázek jej zvětšíte, jako u většiny obrázku v naší příručce):

Příklady nadpisů:

Příklady seznamů:

Úprava rodin

Na panelu Rodiny se zobrazuje tabulka zobrazující každou rodinu jako oddělenou kartu. Nejprve je vždy karta rodiny osoby s jejími rodiči, následovaná rodinou osoby s manželem/manželkou (pokud uzavřela sňatek). V úloze editora webtrees můžeme do kterékoli z uvedených rodin přidávat nové osoby.

Posuneme se do dolní části karty s rodinou dané osoby s jejími rodiči, kde vidíme odkazy na „Přidat bratra“ nebo „Přidat sestru“.

Kliknutím na kterýkoli z těchto odkazů se otevře formulář.

Pomocí rozbalovacího seznamu musíme vybrat, jaký vztah má nová osoba k rodičům (narození, osvojení, pěstounství atd.). Existují další pole pro přidání jejích křestních jmen, přezdívek, jejího pohlaví, místa a data narození, křtu, smrti a pohřbu. K dispozici jsou také možnosti přidávání pramenů a poznámek. Ve výchozím nastavení lze přidat živé osoby, které však návštěvníci neuvidí. Mohou však nastat situace, kdy budeme chtít omezit přístup na členy nebo manažery, a konečné nastavení nám to umožní.

Jakmile přidáme co nejvíce informací, klikneme na tlačítko uložit.

Výše uvedené popisuje, jak přidat nové členy do rodiny osoby s jejími rodiči, ale pokud je osobou dospělá osoba, která uzavřela sňatek, můžeme se posunout dále dolů na kartu její rodiny s manželem. Ve spodní části této tabulky se zobrazují odkazy podobné těm výše, kde můžeme přidat syna nebo přidat dceru.

Ve spodní části panelu Rodiny najdeme odkazy, jejichž funkcí je přidat manželku nebo manžela, což může být osoba, která už v rodokmenu existuje, nebo vytvoříme zcela novou osobu.

Schvalování změn

Když v úloze editora dokončíme úpravy a uložíme je tlačítkem uložit, zobrazí se nám na obrazovce zpráva, která připomene, že změny musí zkontrolovat moderátor.

Změny jsou totiž do té doby uloženy do vyčkávací oblasti pro dosud „neschválené“ změny. Tento proces umožňuje správci rodokmenu zajistit, aby nové informace odpovídaly standardům a konvencím webové stránky, měly správné prameny atd.

Když se přihlásí moderátor, v horní části stránky se mu zobrazí zpráva, že existují „Dosud neschválené změny“. Kliknutím na tuto zprávu se mu zobrazí seznam všech těchto změn. Po jejich zkontrolování může změny buď „Přijmout“ nebo „Odmítnout“ a poslat o tom zprávu jejich autorovi.

Když se pak přihlásíme poté, co naše změny byly přijaty nebo zamítnuty, měli bychom o tom spatřit zprávu od moderátora.

Přihlásit se k odběru
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Užitečné odkazy

Štítky

Obsah stránky