How Can We Help?

< Všechna témata
Tisk
Jsme zde:

Jména, fakta, události

Jméno osoby

Jméno osoby je první a hlavní údaj, který vkládáme při zavádění záznamu nové osoby. S jedinou výjimkou je to vždy tehdy, když na panelu Rodiny přidáváme k osobě novou osobu pomocí některého z odkazů:

 • Přidat otce
 • Přidat matku
 • Přidat manželku
 • Přidat dítě a vytvořit tak rodinu s jedním rodičem
 • Přidat bratra/sestru/sourozence
 • Přidat syna/dceru/dítě

Zmíněnou výjimkou je případ, kdy zavádíme nezávislou osobu, a ten je popsán na jiném místě. I tam však platí vše, co se vztahuje ke jménům osob.

Jméno osoby zadáváme na tomto formuláři (příklad pro Přidat dceru):

Nejprve zadáme křestní jméno popř. jména.

Příjmení se hned při zobrazení formluáře automaticky vyplnilo, protože v nastavení rodokmenu správce určil, že příjmení v našem rodokmenu se tvoří v tzv. polské tradici, kdy děti přejímají příjmení otce a ženy příjmení manžela.

Příjmení v tomto poli pokládáme za rodové příjmení a zapisujeme je vždy v mužské podobě, a to i v případě, kdy osoba je ženského pohlaví. Zajistíme tím, že v seznamech osob v rodokmenu budou muži i ženy téže rodiny seskupeny pod jedním příjmením.

Pohlaví je v našem případě nastaveno automaticky, neboť vkládáme dceru. V každém případě musíme ověřit, že je správné.

Jméno osoby můžeme ozdobit různými přídomky, jako jsou tituly před a za jménem (u akademických titulů se držíme normy, která je popsána na jiném místě příručky) , nebo přezdívkami, nebo předponami jako „z“, „von“, „de“ apod.

Nakonec se soustředíme na políčko Jméno – to je sestavené z částí, které jsme dosud vložili. Příjmení je umístěno mezi lomítky. Kliknutím na ikonu Upravit jméno se políčko otevře pro úpravy, takže můžeme opravit příjmení do přechýleného tvaru pro ženu. Toto jméno se bude pro osobu zobrazovat ve všech jeho výskytech v panelech, diagramech a seznamech.

Po vyplnění všech údajů stiskneme tlačítko uložit.

Osoba může mít více jmen.

Další jména osoby

Osoba může mít více jmen. Na stránce osoby vpravo vedle jména je tlačítko upravit. Po kliknutí vybereme z rozbalovací nabídky Přidat jméno. Nato se zobrazí formulář pro přídání jména k osobě:

Nejdříve stanovíme typ jména kliknutím na prázdné pole Typ. Vybíráme z těchto možností:

 • adoptované jméno
 • imigrační jméno
 • jméno podle místa
 • jméno za svobodna
 • manželské jméno
 • náboženské jméno
 • rodné jméno
 • také známý(á) jako
 • změněné jméno

Poté doplníme ostatní položky jména a uložíme.

U vdaných žen vždy zavedeme manželské jméno k původnímu rodnému jménu. Jako typ zvolíme „manželské jméno“, doplníme křestní jména a v poli Příjmení (pozor: nikoliv v poli Příjmení manželů!) zapíšeme příjmení manžela v mužském tvaru. Nakonec upravíme v poli Jméno příjmení (mezi lomítky) na přechýlený tvar a uložíme.

Datum

Datum vkládáme zápisem ve tvaru d/m/r – např. 10/3/2010. Před uložením je webtrees překóduje podle následujícího vzoru:

DatumFormátZkratka
19001900
leden 1900JAN 1900
únor 1900FEB 1900
březen 1900MAR 1900
duben 1900APR 1900
květen 1900MAY 1900
červen 1900JUN 1900
červenec 1900JUL 1900
srpen 1900AUG 1900
září 1900SEP 1900
říjen 1900OCT 1900
listopad 1900NOV 1900
prosinec 1900DEC 1900
kolem 1900ABT 1900~1900
odhadem 1900EST 1900*1900
dopočítáno 1900CAL 1900#1900
interpretován 1900 (…)INT 1900 (...)
11. prosince 191311 DEC 191311/12/1913
11-12-1913
11.12.1913
1. února 200301 FEB 200301/02/03
01-02-03
01.02.03

Pokud neznáme přesné datum události, můžeme použít časové rozmezí:

Časové rozmezíFormátZkratka
mezi 1900 a 1910BET 1900 AND 19101900-1910
po 1900AFT 1900>1900
před 1910BEF 1910<1910
mezi lednem 1900 a březnem 1900BET JAN 1900 AND MAR 1900Q1 1900
mezi dubnem 1900 a červnem 1900BET APR 1900 AND JUN 1900Q2 1900
mezi červencem 1900 a zářím 1900BET JUL 1900 AND SEP 1900Q3 1900
mezi říjnem 1900 a prosincem 1900BET OCT 1900 AND DEC 1900Q4 1900

Pro činnost, která trvá nějakou dobu, použijeme časové období:

Časové obdobíFormátZkratka
od 1900 do 1910FROM 1900 TO 19101900~1910
od 1900FROM 19001900-
do 1910TO 1910-1900
Přihlásit se k odběru
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Užitečné odkazy

Štítky

Obsah stránky