How Can We Help?

< Všechna témata
Tisk
Jsme zde:

Manažeři webtrees

Každá webová stránka webtrees může hostit několik různých rodokmenů a každý manažer může spravovat jednotlivý rodokmen (nebo i všechny). Má stejná oprávnění jako moderátor, ale navíc má oprávnění měnit některá nastavení nebo konfigurace ve svém konkrétním stromu. Přihlášený manažer najde v horním menu pod položkou Moje stránky rozbalovací nabídku s odkazem Panel správy. Ten ho přivede k panelu správy rodinného stromu, který je mu jako manažerovi přidělen.

Panel správy

Výše uvedený obrázek ukazuje panel správy pro manažera rodokmenu Naše rodina s dostupnými možnostmi nastavování. Možnosti jsou seskupeny do čtyř sekcí: Rodokmen, Genealogické údaje, Přidat nezávislé záznamy a Soubor Gedcom.

Rodokmen

Domovská stránka

Na domovské stránce rodokmenu může manažer upravovat blok Novinky. Tento blok má tři odkazy, a to Upravit, Smazat a Přidat novinku. Na příkaz Přidat novinku se zobrazí podobné okno jako u textového editoru:

Do pole Název vepíšeme titulek novinky, do pole pro text vložíme text novinky. Text je možno formátovat všemi běžnými způsoby, písmo tučné, kurzíva atd., odstavce různého typu, nadpisy různého stylu, vše podobně jako v textovém procesoru.

Po dokončení novinky je nutné stisknout tlačítko uložit. Existující novinky je možno upravovat nebo mazat.

Předvolby

Rodinný strom lze zobrazit různými způsoby a manažeři webtrees mohou všechny způsoby určit pomocí předvoleb. Předvolby nastavují např. v jaké formě a množství se budou zobrazovat fakta a skutečnosti v záznamech osob a rodin, v jakém formátu budou texty a formuláře a diagramy.

Předvoleb existuje tolik, že jejich popis je umístěn na samostatnou stránku Předvolby rodinného stromu.

Soukromí

Nastavení soukromí se může u každého rodokmenu lišit a manažer stromu může tato nastavení spravovat prostřednictvím odkazu Soukromí.

První volbou je, zda se má rodokmen zobrazit návštěvníkům webu, nebo zda se strom má zobrazit pouze členům, kteří se zaregistrovali a přihlásili. Pokud v rozbalovací nabídce vybereme možnost Zobrazit návštěvníkům, budou si návštěvníci moci zobrazit podrobnosti kohokoli z rodokmenu, který již zemřel. Pokud vybereme možnost Zobrazit členům, budou mít přístup na domovskou stránku pouze členové rodiny a přihlášení.

Druhá volba je obdobou první volby, ale týká se pouze jmen zemřelých osob.

V rodokmenu mohou být osoby, které se narodily před 150 lety, ale nedokázali jsme pro ně najít záznam o smrti. Pokud není zadáno datum úmrtí, software by předpokládal, že osoba je stále naživu a nikdo by k jejich záznamům neměl přístup. Věk, ve kterém lze předpokládat, že je osoba mrtvá, říká softwaru, aby předpokládal, že osoba zemřela po určitém počtu let. Například zápis čísla 100 do tohoto nastavení bude předpokládat, že někdo, kdo se narodil před více než 100 lety, už zemřel, a jeho záznam bude viditelný.

Nastavení zobrazit žijící osoby má rozbalovací nastavení, které umožňuje zobrazit podrobnosti o žijících osobách návštěvníkům (není to dobrý nápad a ve většině zemí je to pravděpodobně nelegální). Výjimky, kdy lze toto nastavení použít, by byly například v případě britské královské rodiny, kdy jsou narození a rodičovství již veřejně známé.

Rozšíření možnosti soukromí na zemřelé osoby je užitečné v zemích, kde se zákony o ochraně soukromí vztahují i ​​na osoby, které nedávno zemřely. Pokud bychom například chtěli osoby starší 100 let pokládat za zemřelé, ale zákony na ochranu soukromí by zakazovaly zveřejňování informací o osobách, dokud nebudou mrtvé alespoň 10 let, pak nastavení v těchto polích bude 100 v prvním a 10 ve druhém poli.

Podrobnosti o žijící osobě jsou soukromé, ale to někdy způsobí problémy v diagramech, kde je jedna osoba naživu, ale její dítě zemřelo, protože to v diagramu odstraní vazbu mezi mrtvým dítětem a jeho prarodiči. Zobrazovat jména soukromých osob nám umožňí překonat tuto obtíž tím, že se zobrazí jméno (ale žádné další informace) soukromé osoby. Toto nastavení umožňuje, aby se jméno zobrazovalo návštěvníkům nebo se zobrazovalo pouze členům nebo manažerům.

Zobrazit soukromé vztahy je podobné výše uvedenému nastavení a umožňuje nám zobrazit vazby mezi osobami u diagramů rodiny obsahujících směs soukromých a veřejných informací. Diagram pak zobrazuje rámeček se slovem Soukromé, kde by jinak byly informace.

V poslední části omezení soukromí jsou uvedeny některé věci, které jsou omezeny, ale tato část umožňuje omezit položky, které by jinak nebyly omezeny, kliknutím na velké tlačítko přidat v horní části. Například na rodokmenu máme záznam o někom, kdo zemřel (takže jeho záznam by byl obvykle viditelný pro návštěvníky), ale jeho rodiče a někteří jeho prarodiče jsou stále naživu. Z ohledu k nim zde můžeme přepsat výchozí nastavení (zemřelý tudíž viditelný) a učinit záznam této osoby soukromým.

Kliknutím na přidat se v tabulce zobrazí nový řádek s rozbalovacími nabídkami. Pro pole Záznam můžeme vybrat z nabídky buď všechny záznamy, nebo osoba, rodina, pramen, repozitář, poznámka, objekt médií. V poli Údaj nebo událost můžeme omezení zacílit na typ faktu nebo události. Nakonec pro Úroveň přístupových práv máme možnost skrýt údaj přede všemi, nebo zobrazit členům, návštěvníkům či správcům.

Opravy údajů

Odkaz je sice manažerům dostupný, ale opravy údajů jsou vyhrazeny pouze správci.

Genealogické údaje

Najít duplikáty

Kliknutím na tento odkaz se zobrazí seznam záznamů ve vašem rodokmenu, o který software webtrees soudí, že odkazují na stejný záznam. Toto jsou užitečné informace, ale musí se s nimi zacházet opatrně. Výše uvedený obrázek naznačuje, že Antonín Prause byl uveden dvakrát, jednou v záznamu I190, a jednou v záznamu X235. V tomto případě má webtrees pravdu, je to tatáž osoba omylem zavedená dvakrát. V takových případech je nutno se důkladně přesvědčit, že je to tak, a pomocí odkazu Sloučit zahájit slučování do jednoho záznamu. Zobrazí se nám vedle sebe oba záznamy, přičemž v mnoha případech budou některé údaje v jednom ze záznamů neúplné nebo chybné. Zatržením označíme správné a uložíme.

V opačném případě (jde o různé osoby) ponecháme záznamy nedotčeny. Podobně obezřetně musíme postupovat u záznamů jiného typu (repozitáře, prameny, rodiny, objekty médií).

Sloučit záznamy

Toto je podobný odkaz jako ten předchozí, ale dovede nás přímo ke slučování dvou záznamů. Dosadíme oba záznamy, které chceme sloučit a výše popsaným způsobem je sloučíme.

Vyhledat chyby

Kliknutím na tento odkaz se zkontroluje soubor GEDCOM našeho rodokmenu. Výsledkem kontroly je v příznivém případě zpráva „Nebyly nalezeny žádné chyby.“, v opačném případě dostaneme seznam chyb, které musíme napravit.

Najít nespřízněné osoby

Když spravujeme svůj vlastní rodokmen, řeklo by se, že všechny osoby v něm by měly být s námi spřízněny, jakkoliv vzdáleně. Odkaz Najít nespřízněné osoby vypíše seznam nespřízněných osob, jsou-li v rodokmenu nějaké, a pak je můžeme prověřit a buď odstranit nebo opravit jejich vztahy.

Přečíslovat

V každém rodokmenu má každý záznam interní referenční číslo, které se nazývá číslo XREF. Například rodina může mít XREF číslo F2 a záznam může mít XREF číslo R2.

Tato čísla je nejlepší nechat na pokoji, pokud nevíme, co děláme, ale může dojít ke vzácným příležitostem, kdy chceme všechno přečíslovat. Tento odkaz nám to umožňuje, ale může to trvat dlouho a silně zatížit server.

Log změn

Log (deník) změn poskytuje tabulku zobrazující všechny změny provedené v našem rodokmenu, takže je skvělým zdrojem pro řešení potíží nebo pro zjištění, kdo a co kdy udělal.

Filtry v horní části tabulky umožňují filtrovat položky do určitého časového intervalu, nebo podle typu záznamů, nebo podle určitého uživatele. Po filtrování lze záznam stáhnout.

Přidat nezávislé záznamy

Přidávat nezávislé neboli nespřízněné osoby do rodokmenu nechceme, takže obvyklým způsobem přidání záznamu je jeho přidání k již existujícímu záznamu. Například novou osobu obvykle přidáme k existujícím rodičům nebo jako rodiče existujícího dítěte. To je jediný způsob, jak mohou editoři a moderátoři přidávat záznamy.

Manažeři webtrees mohou občas potřebovat přidat záznam bez propojení. Nejlépe to vysvětlíme na příkladu. V roce 1700 máme v rodokmenu rodinu žijící ve velmi malé vesnici, kde jsou jedinou rodinou s určitým jménem. Pět kilometrů daleko je další velmi malá vesnice, kde téměř všichni obyvatelé mají stejné příjmení jako rodina v první vesnici. Zdá se rozumné předpokládat, že rodina z první vesnice souvisí s rodinami ve druhé vesnici, ale nebyli jsme schopni najít důkazní prameny, které by je definitivně spojily.

Odkaz Přidat nezávislé záznamy nám umožní přidat všechny lidi z druhé vesnice a zapsat k nim prameny, repozitáře a obrázky matričních záznamů atd. Ještě je nemůžeme propojit s rodokmenem, ale víme skoro jistě, že budeme moci v budoucnu. Jejich přidání jako zatím nezávislé nám zajistí, že je pak najdeme.

Soubor GEDCOM

Mnoho lidí zkoumá své rodokmeny a pro tuto činnost existuje mnoho různých softwarových programů. Každý, kdo je ponechán na svém vlastním zařízení, vypisuje rodopisné informace jinak a jeho genealogický software je schopen zobrazit své vlastní stromy, ale ne stromy vytvořené pomocí jiného softwaru.

Všechny tyto potíže byly překonány použitím mezinárodně přijímaného formátu zvaného formát GEDCOM a webtrees tento formát důsledně dodržuje.

To teoreticky znamená, že bychom měli být schopni stáhnout informace z webu webtrees a použít je v jakémkoli jiném genealogickém softwaru a měli bychom být schopni nahrát informace z jiného softwaru a přidat je do webtrees.

Příslovce teoreticky je použito proto, že teorie se v praxi neprojeví vždycky. Téměř kompatibilní s GEDCOM, ale ne úplně. Většina tvůrců genealogického softwaru se rozhodne, že existuje alespoň jedna změna, kterou je třeba provést, aby se formát GEDCOM vylepšil. Zatímco přidaná změna může být jen malá, může způsobit, že k převodu mezi programy nedojde tak, jak bychom očekávali.

Odkaz Export v této sekci je skvělý pro vytvoření zálohy. Soubor GEDCOM můžeme pravidelně exportovat z rodokmenu webtrees do svého počítače (nebo kamkoliv jinam). Pokud se na našem webu webtrees něco pokazí (například hostingová firma se položí), stačí vytvořit zcela nový web webtrees a soubor GEDCOM do něj přes odkaz Import importovat.

K čemu tyto odkazy NEMAJÍ být použity, je importovat soubor z jiného genealogického softwaru. Ve webtrees neexistuje žádný prostředek pro hromadné „sloučení“. Import nového GEDCOMu nahradí to, co již existuje, a tím přepíše existující soubor, nesloučí nové informace do stávajícího GEDCOMu. To je záměrné. Některé genealogické programy sloučení souborů GEDCOM umožňují, ale to zřídka proběhne bez zádrhelů a někdy může zničit roky tvrdé práce.

Takže exportujme GEDCOM jako zálohu, ale pouze importujme tuto zálohu, když vytváříme nový web nebo obnovujeme starý.

Přihlásit se k odběru
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Užitečné odkazy

Štítky

Obsah stránky