How Can We Help?

< Všechna témata
Tisk
Jsme zde:

Předvolby rodinného stromu

Úkolem manažera rodokmenu je také spravovat a nastavovat předvolby rodinného stromu, který je mu přidělen. Na počátku je to zejména nastavení názvu rodokmenu a adresy URL tohoto rodokmenu.

Úprava jednotlivých předvoleb

Výchozí osoba

V tomto rozbalovacím poli nastavíme tzv. výchozí osobu rodokmenu.

Význam výchozí osoby je tento: když navštíví náš rodokmen nepřihlášený návštěvník a zadá si zobrazení diagramu nebo zprávy, zobrazí se mu diagram nebo zpráva výchozí osoby. Na rozdíl od registrovaného a přihlášeného člena, jemuž se v té samé situaci zobrazí diagram nebo zpráva k jeho osobě.

Volba výchozí osoby je čistě v rukou manažera. Doporučuje se zvolit osobu, která se nachází někde uprostřed rodinného stromu, nikoliv na dolním nebo horním konci. Kdybychom zvolili nejmladší osobu, která je dosud naživu, nebo její rodiče jsou naživu, pak by se návštěvníkovi nemohla zobrazit. Naopak u nejstarší osoby by návštěvník neviděl žádné její předky. Osoba uprostřed stromu má předky i potomky.

Správa kalendáře

Kalendářní data by se měla být vždy zaznamenávat pomocí kalendáře, ve kterém se událost původně stala, ale ten se může se lišit od právě používaného, takže můžeme určit převod, který zobrazí data v souladu s dnešním kalendářem. Dva příklady:

  1. Pokud v současné době používáme gregoriánský kalendář a většina našich historických záznamů bude v gregoriánském kalendáři, pak do prvního pole vložíme „gregoriánský“ a do druhého pole „bez konverze kalendáře“.
  2. Pokud aktuálně používáme gregoriánský kalendář, ale některé z našich historických záznamů budou v juliánském kalendáři, pak do prvního pole vložíme gregoriánský a do druhého pole „Juliánský“. Všechna data z doby, kdy byl v platnosti juliánský kalendář, budou převedena a zobrazena v gregoriánském ekvivalentu.

Přidání jedinečných identifikátorů

Každá osoba a každá rodina v rodokmenu dostává jedinečný identifikátor, který se od jednoho genealogického softwaru ke druhému liší. Chceme-li přidávat takové identifikátory, které by byly ve všech softwarech pro daný rodokmen stejné, nastavíme zde hodnotu ano.

Kontaktní informace

Chceme, aby se nás mohli obrátit dávno nevidění bratranci, a proto jim ve spodní části každé stránky poskytneme kontakty.

Genealogickým kontaktem by měla být osoba, která ví nejvíce o rodokmenu. To bude obvykle manažer rodokmenu a proto z rozbalovacího seznamu zvolí sebe.

Kontaktem pro technickou pomoc může být také manažer, ale může to být také správcd webtrees.

Webová stránka

Tato nastavení usnadňují internetovým vyhledávačům najít webovou stránku našeho rodokmenu.

Přidat do hlavičkového tagu TITLE (nadpis): sem vložíme obvykle název našeho rodokmenu. Pokud možno výstižný, aby vyhledávač věděl, o čem tento web je.

META tag s popisem: bližší popis obsahu webové stránky.

Složky médií

Standardně webtrees umisťuje obrázky, videa a zvukové soubory do složky ../data/media. Nevidíme důvod, proč bychom měli měnit výchozí nastavení, ale pokud to uděláme, musíme zde uvést jména složky.

Soubory médií

Kdo může nahrávat nové soubory médií: Chceme-li si zachovat kontrolu nad obrázky ve svém rodokmenu, můžeme omezit počet osob s právem přidávat obrázky. První rozbalovací nabídka umožňuje znemožnit nahrávání obrázků všem, nebo povolit nahrávání obrázků pouze členům nebo povolit nahrávání obrázků pouze správcům. Doporučenou možností by bylo umožnit nahrávat obrázky jen správcům, ale rozhodnutí je na manažerovi rodokmenu.

Zobraz odkaz na stažení v prohlížeči médií: Když si prohlížíme obrázky v prohlížeči obrázků, existuje tam odkaz na nahrání dalších obrázků. Manažer může odkaz skrýt přede všemi, nebo nechat zobrazit pouze určitým kategoriím osob. Nastavení v této části by mělo být stejné jako výše uvedené nastavení. Pokud někomu není dovoleno nahrávat nové soubory médií, není nutné, aby viděl odkaz.

Náhledové obrázky

Diagramy lze zobrazovat s obrázky nebo bez obrázků. Zobrazování obrázků zlepšuje vzhled diagramu, ale zvyšuje přenosové zatížení serveru. Chceme-li je zobrazit, musíme zvolit zobrazit.

Diagramy jsou vybarveny tak, aby bylo možné snadno odlišit pohlaví. Pokud jsme však výše uvedené nastavení nastavili na zobrazit a daná osoba nemá k dispozici obrázek, můžeme zvolit zobrazení siluety.

Seznamy

Styl seznamu příjmení: Rodokmen má několik seznamů a toto rozbalovací pole nám umožňuje zvolit, jak se mají příjmení zobrazovat, zda jako seznam, tabulka a nebo množina tagů. Osobní výběr se bude lišit, takže můžeme zkontrolovat každou z těchto možností a zvolit tu, která je pro náš rodokmen nejvhodnější.

Maximální počet příjmení na seznamu: Pokud máme ve svém rodokmenu tisíce jmen, asi nebudeme chtít mít jediný seznam, tabulku nebo množinu ze všech tisíců jmen. Tato volba nám umožní rozdělit seznam na menší segmenty. Stejně jako výše neexistuje správná odpověď a různé stromy budou mít různé velikosti a různé potřeby, takže pokusem zjistíme, která hodnota pro náš strom funguje nejlépe.

Odhadovaná data pro narození a úmrtí: Na seznamech nebo diagramech, které normálně zobrazují data narození nebo úmrtí, kde je jedno známé, ale druhé ne, můžeme odhadovaná data zobrazit nebo skrýt.

Datum a čas poslední změny: Datum a čas změny se zaznamenají při každé úpravě záznamu. Zde můžeme zvolit, zda datum a čas poslední aktualizace chceme zobrazit či nikoliv.

Diagramy

Zde nastavujeme množství informací, které se budou zobrazovat na diagramech. Aby měl diagram smysl, musí se zobrazit aspoň jméno osoby a data narození a úmrtí. Můžeme přidat další údaje, ale s mírou s ohledem na přehlednost diagramu.

Věk rodičů vedle data narození dítěte: tento údaj je užitečný, neboť může upozornit na chybu v rodokmenu. Třeba když věk matky je šedesát let. Nebo když rodičům je třináct nebo čtrnáct let, vysvětluje to, proč nejsou sezdaní.

Další fakta: Diagramy jsou schopné zobrazovat mnohé další údaje. Kromě počtu dětí v manželství můžeme přidat další údaje z rozbalovacího seznamu v tomto poli.

Osobní stránky

Zatímco rozložení a velikost diagramů nás nutí spíše snižovat počet přidávaných faktů, totéž neplatí pro osobní stránky, které mohou snadno nést spoustu informací.

Zobrazit události blízkých příbuzných na osobní stránce: Tato možnost poskytuje dlouhý seznam faktů, které lze přidat zaškrtnutím příslušných polí. Je to otázka vkusu a každý rodokmen se bude lišit, ale ani když jsou všechny tyto možnosti zaškrtnuté, stránky nevypadají přeplněné.

Ikony údajů: Tato možnost umožňuje zobrazit nebo skrýt na panelu Fakta a události ikony, pokud to motiv vzhledu umožňuje.

Automaticky rozbalit poznámky: Na osobní stránku lze přidat řadu poznámek a tato možnost určuje, zda se tyto poznámky automaticky zobrazují rozbalené (ano) nebo nerozbalené (ne).

Automaticky rozbalit prameny: Na osobní stránky lze přidat řadu pramenů a tato možnost určuje, zda se tyto prameny automaticky zobrazují rozbalené (ano) nebo nerozbalené (ne).

Místa

Zkrátit jména míst: Záznam osoby může zaznamenávat město, kraj a zemi narození, úmrtí nebo manželství, tzn. že jména míst mají tři části. V diagramech by nebylo dost místa pro zobrazení takto dlouhých adres. Zde můžeme omezit zobrazovanou délku místa na určitý počet částí.

Pokud je město nebo vesnice nejdůležitější částí naší adresy, můžeme pomocí rozbalovací nabídky vybrat například 1 první část jména místa, ale pokud je nejdůležitější částí kraj nebo země adresy, kterou chceme vidět v grafu, vybereme poslední 2 části. Pro „Lutín, Olomoucký, Česko“ tedy zobrazíme „Lutín“ resp. „Olomoucký, Česko“.

Text

Textové informace zadáváme obvykle do poznámek, a to v základním textu. Pokud správce rodokmenu nastavil Naformátovat text a poznámky na markdown, pak budeme moci texty formátovat podle pravidel systému Markdown.

Pro systém Markdown existuje na internetu několik průvodců Markdown. Formátování je celkem snadné, několik příkladů máme zde v příručce na jiném místě.

Obecné

Umožnit uživatelům prohlížet čisté GEDCOM záznamy: náš rodokmen je napsán ve formátu Gedcom, ale při jeho prohlížení na obrazovce to nepoznáme, protože značky GEDCOM jsou převedeny do lidského jazyka.

Nastavením ano umožníme editorům, aby kromě obvyklého okna mohli v samostatném okně nahlédnout na tvar záznamu ve formátu GEDCOM. V krajním případě mohou záznam v tomto okně i měnit, což může být někdy výhodné, avšak nebezpečné.

GEDCOM chyby: mnoho genealogických programů vytváří soubory GEDCOM s vlastními tagy, kterým webtrees většinou rozumí. Jestliže však narazí na nerozpoznané tagy, pak při nastavení této volby na zobrazit vypíše o tom varovné zprávy, při nastavení na skrýt je bude ignorovat.

Počítadla přístupů: na některých stránkách se zobrazuje počet návštěv. Tato volba umožňuje počítadlo přístupů buď zobrazit nebo skrýt.

Fakta pro záznamy osob

Všechna osobní fakta: V rámečku je seznam všech přípustných faktů GEDCOM, které může editor zaznamenat při zadávání osoby. Kliknutím na křížek vedle každé položky tuto možnost odstraníme, naopak můžeme ještě přidat další fakta kliknutím kamkoliv uvnitř rámečku. Pak můžeme vybrat z rozbalovací nabídky. Fakta zde uvedená nelze zahrnout do následující části Jedinečné osobní údaje.

Jedinečná fakta k osobě: Toto je seznam faktů GEDCOM, které smí editor k osobě přidat pouze jednou. Pokud je například v tomto seznamu BIRT (značka GEDCOM pro záznam narození), editor nebude moci přidat osobě více než jeden záznam narození. Protože se lidé narodí jen jednou, možná by se zdálo, že je to dobrý nápad, ale tento rámeček je pravděpodobně nejlepší ponechat prázdný. Pro ilustraci: někteří genealogové uvádějí případy, kdy v nějakých nenormálních poměrech (třeba za války) se vojákovi narodilo dítě a od dvou různých úřadů dostalo dva rodné listy. Pokud přidáme fakt do tohoto seznamu, musíme jej odebrat z výše uvedeného seznamu Všechny osobní údaje.

Fakta pro nové osoby: V tomto rámečku je seznam faktů, které stačí zadávat při zadávání nové osoby. Jakmile záznam osoby je vytvořen, lze k němu přidávat všechna ostatní výše povolená fakta.

Pohotová fakta k osobě:

Když se editor chystá na panelu Fakta a události přidávat další údaj, musí vybrat přidávaný údaj z rozbalovacího seznamu ve spodním řádku Údaj nebo událost <vyberte> a kliknout na přidat. Některé fakty se zpravidla přidávají častěji než jiné a bývá únavné procházet pokaždé poměrně dlouhý seznam nabídky. Kvůli usnadnění jsou nejčastěji přidávaná fakta umístěna pod výběrovým políčkem a stačí na ně kliknout. Jsou to ta, která v předvolbě uvedeme v pohotových osobních údajích.

Fakta pro záznamy rodiny

Všechna fakta k rodině: V rámečku je seznam všech přípustných faktů GEDCOM, které může editor zaznamenat při zadávání rodiny. Kliknutím na křížek vedle každé položky tuto možnost odstraníme, naopak můžeme ještě přidat další fakta kliknutím kamkoliv uvnitř rámečku. Pak můžeme vybrat z rozbalovací nabídky. Fakta zde uvedená nelze zahrnout do následující části Jedinečné údaje o rodině.

Jedinečná fakta k rodině: Toto je seznam faktů GEDCOM, které smí editor k rodině přidat pouze jednou. Pokud je například v tomto seznamu MARR (značka GEDCOM pro záznam sňatku), editor nebude moci přidat do žádné rodiny více než jeden záznam MARR. Takže rodina bude mít pouze jeden sňatek. Když se pár vezme, poté se rozvede a znovu uzavře sňatek, považuje se to za vytvoření dvou odlišných rodin. První rodina existuje od data prvního sňatku do data rozvodu (poté mohou zůstat dvě osoby nebo jedna osoba a jedna nesezdaná rodina). Druhá rodina existuje od data druhého sňatku. Každá rodina bude mít různá data začátku a konce a může mít jiné děti, takže sňatek by byl jedinečným činem, který by v dané rodině mohl nastat pouze jednou. Pokud přidáme fakt do tohoto seznamu, musíme jej odebrat z výše uvedeného seznamu Všechny údaje o rodině.

Fakta pro nové rodiny: Když zavádíme novou rodinu, skoro jistě o ní budeme vědět jen jednu nebo dvě věci (např. datum sňatku). Takže nám v tomto seznamu stačí značka pro sňatek. Jakmile záznam rodiny je už vytvořen, lze k němu přidávat všechna ostatní výše povolená fakta.

Pohotová fakta k rodině: Na stránce rodiny je ve spodní části řádek Údaj nebo událost, kde můžeme vybrat údaj, který chceme k rodině přidat. Kvůli usnadnění jsou nejčastěji přidávaná fakta umístěna pod výběrovým políčkem a stačí na ně kliknout. Jsou to ta, která v předvolbě uvedeme zde v pohotových údajích o rodině.

Fakta pro záznamy pramenů

Všechna fakta o pramenech: V rámečku je seznam všech přípustných faktů GEDCOM, které může editor zaznamenat při zadávání pramene. Kliknutím na křížek vedle každé položky tuto možnost odstraníme, naopak můžeme ještě přidat další fakta kliknutím kamkoliv uvnitř rámečku. Pak můžeme vybrat z rozbalovací nabídky. Fakta zde uvedená nelze zahrnout do následující části Jedinečné údaje k pramenům.

Jedinečná fakta k pramenům: Toto je seznam faktů GEDCOM, které smí editor k pramenu přidat pouze jednou. Pokud je například v tomto seznamu TITL (značka GEDCOM pro titul pramene), editor nebude moci přidat k pramenu více než jeden záznam titulu (což je to, co chceme). Pokud přidáme fakt do tohoto seznamu, musíme jej odebrat z výše uvedeného seznamu Všechny údaje o pramenech.

Pohotová fakta k pramenům: Tento rámeček uvádí samostatně nejběžnější údaje o pramenech, aby je bylo možné snadno a rychle přidávat k záznamu pramene.

Fakta pro repozitáře

Repozitáře jsou místa, kde jsou uloženy prameny. Když například zaznamenáváme datum a místo narození osoby, pramenem může být matrika, ale ten, kdo náš záznam prohlíží, může chtít vědět, kde může tuto matriku vidět, takže repozitář je místo, kde je matrika uchovávána nebo kde lze získat kopii.

Všechna fakta o repozitářích: V rámečku je seznam všech přípustných faktů GEDCOM, které může editor zaznamenat při zadávání repozitáře. Kliknutím na křížek vedle každé položky tuto možnost odstraníme, naopak můžeme ještě přidat další fakta kliknutím kamkoliv uvnitř rámečku. Fakta zde uvedená nelze zahrnout do následující části Jedinečné údaje o repozitářích.

Jedinečná fakta k repozitářům: Toto je seznam faktů GEDCOM, které smí editor k repozitáři přidat pouze jednou. Pokud je například v tomto seznamu NAME (značka GEDCOM pro název repozitáře), editor nebude moci přidat k repozitáři více než jeden název (což je to, co chceme). Pokud přidáme fakt do tohoto seznamu, musíme jej odebrat z výše uvedeného seznamu Všechny údaje o repozitářích.

Pohotová fakta k repozitářům: Tento rámeček uvádí samostatně nejběžnější údaje o pramenech, aby je bylo možné snadno a rychle přidávat k záznamu repozitáře.

Pokročilé nastavení faktů

Pokročilé fakty o jménech: Zde je seznam značek GEDCOM pro fakta, které se zobrazí ve formuláři pro přidání nebo úpravu jména.

Pokročilé fakty o místech: Zde je seznam značek GEDCOM pro fakta, které se zobrazí ve formuláři pro přidání nebo úpravu místa.

Jiná nastavení

Tradice příjmení: Různé kultury zacházejí se jmény různě (např. v Anglii přebírají děti příjmení po otci, ve Španělsku dostávají děti jedno příjmení od otce a jedno příjmení od matky). Zde můžeme stanovit, jakým způsobem se bude příjmení tvořit v našem případě. V české kultuře se tvoří příjmení v tzv. polské tradici, to znamená že děti přijímají příjmení otce, ženy přijímají příjmení svých manželů, příjmení jsou přechylována a označují pohlaví osoby.

Použít úplné citace pramenů: citace pramenů obsahují pole pro záznam kvality pramene (důkaz hlavní, druhotný, sporný, nebo nespolehlivý) a datum, v němž byla událost v prameni zaznamenána (volba ano). Nechceme-li tyto údaje používat, volíme ne.

Typ pramene: Při přidávání nových blízkých příbuzných můžeme přidávat citace pramenů k záznamům (osob a rodin) – volba záznamy, nebo ke skutečnostem a událostem (narození, sňatek a úmrtí) – volba údaje.

Zachovat existující informaci „poslední změna“: Po úpravě kteréhokoliv záznamu v rodokmenu se zaznamenává editor, který úpravu provedl, a datum změny (časové razítko). Někdy je žádoucí existující časové razítko zachovat, například při drobných změnách a opravách. Zde zvolená možnost ano/ne platí jako výchozí.

Přihlásit se k odběru
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Užitečné odkazy

Štítky

Obsah stránky