How Can We Help?

< Všechna témata
Tisk
Jsme zde:

Správa modulů webtrees

Ve webtrees spravujeme víc než 180 různých modulů. Jejich nastavení popisuje tato kapitola.

Správa modulů webtrees

Všechny moduly

Moduly jsou seskupeny do pěti kategorií a každá z nich se dělí na podkategorie. Kromě toho se odkazem Všechny moduly zobrazí seznam všech modulů seřazený abecedně podle názvu modulu. Ke každému modulu patří indikátor Povoleno, který rozhoduje, zda daný modul bude v našem webu fungovat nebo bude zablokován. Dále je v řádku modulu jeho stručný popis. Zbylé sloupce vpravo naznačují pomocí různých ikon zařazení modulu do některé kategorie nebo podkategorie. Kliknutím na záhlaví kteréhokoliv sloupce tabulky můžeme seznam setřídit.

Nastavení přístupových práv

V kategoriích Genealogie, Domovská stránka a Stránka jednotlivce nastavujeme kromě jiného také přístupová práva k jednotlivým modulům, čímž rozhodujeme o tom, v jaké podobě se budou jednotlivé stránky rodokmenu zobrazovat různým uživatelům. V příslušných tabulkách je sloupec Úroveň přístupových práv, ve kterém pro každou položku seznamu přístupová práva nastavíme.

Kliknutím na tlačítko tužka zvolíme z rozbalovacího seznamu zamýšlenou hodnotu:

  • Schovat přede všemi – položka se bude zobrazovat pouze správci webtrees
  • Zobrazit správcům – položka bude viditelná pouze manažerům
  • Zobrazit členům – položka se bude zobrazovat i registrovaným členům
  • Zobrazit návštěvníkům – položka viditelná pro všechny

Po všech nastaveních stikneme tlačítko uložit.

Genealogie

Menu

Na stránce nastavení Menu je seznam všech dostupných položek hlavního menu. Kliknutím na indikátor Povoleno rozhodneme, zda bude položka do menu zahrnuta. Šipkami můžeme položky menu seřadit.

Tlačítko klíč naznačuje, že existuje další nastavení. Například kliknutím na klíč u položky Časté dotazy přejdeme na stránku, na níž můžeme přidat nový dotaz, upravit dotaz nebo jej smazat a seřadit dotazy.

Diagramy

Na stránce nastavení Diagramů je seznam všech dostupných diagramů. Kliknutím na indikátor Povoleno rozhodneme, zda bude položka do diagramů zahrnuta.

Tlačítko klíč u diagramu Vztahy naznačuje, že existuje další nastavení. Výchozí hodnotou u tohoto diagramu je „Najít jakýkoliv vztah“, druhou možností je „Najít vztah skrze předky“. Pro velké a složité rodinné stromy je zde také možnost omezit hledání limitem rekursí (hledání je pro server náročný proces).

Seznamy

Na stránce nastavení Seznamů je seznam všech dostupných seznamů. Kliknutím na indikátor Povoleno rozhodneme, zda bude položka mezi seznamy zahrnuta.

Zprávy

Na stránce nastavení Zpráv je seznam všech dostupných zpráv. Kliknutím na indikátor Povoleno rozhodneme, zda bude položka mezi zprávy zahrnuta.

Opravy údajů

Použití Oprav údajů je popsáno v kapitole Správa webtrees. Zato zde máme možnost nastavit, jaké opravy budou v našem rodokmenu povoleny – kliknutím na indikátor Povoleno.

Webová stránka

Mezi moduly pro webovou stránku patří moduly zápatí, sledování a analytiky, motivů vzhledu a jazyků.

Zápatí

Odkazem Zápatí se zobrazí seznam čtyř modulů, které určují vzhled zápatí webové stránky. Jde o moduly

  • logo webtrees, které odkazuje na webovou stránku softwaru webtrees
  • odkaz na stránku pro kontakt se správcem webu
  • odkaz na stránku Strategie soukromí našeho webu
  • počitadlo přístupů

Počitadlo přístupů je notoricky nespolehlivé a stěží sděluje, kolik různých návštěvníků naši webovou stránku vyvolalo. Zahrnuje například každý přístup bota Google za účelem indexace a také třeba editora, který přišel měnit nějaký údaj. Pokud skutečně chceme vědět, kolik různých lidí naši stránku navštívilo, je lepší aktivovat některý z analytických modulů, popsaných níže.

Sledování a analytika

Odkazem Sledování a analytika se dostaneme na stránku několika analytických modulů, z nichž obvykle stačí povolit jeden. Poté je nutno provést nastavení sledování podle příslušných pravidel.

Motivy

Odkazem Motivy se dostaneme na stránku se seznamem dostupných motivů vzhledu. Každý z nich dodává zobrazování našeho webu svou podobu a ty motivy, které zde povolíme, se objeví jako volitelné v horním menu stránky.

Zpočátku se doporučuje povolit všechny a prakticky je vyzkoušet jak na displeji tak na telefonu a posoudit, který se nám nejvíc hodí. Ostatní pak můžeme zablokovat.

Jazyky

Odkazem Jazyky se dostaneme na abecedně uspořádaný seznam šedesáti devíti jazyků, které můžeme podle svého uvážení indikátorem Povoleno povolit nebo zablokovat. Podle toho pak vypadá výběr jazyka z horního menu.

Je dobré si uvědomit, že jazykové moduly mění jazyk textů softwaru webtrees, tedy např. texty administračních stránek, názvy různých údajů v záznamech rodokmenu nebo online pokynů. Nemění jazyk textů, které jsou obsahem záznamů rodokmenu. Ty zůstanou v tom jazyce, ve kterém je editoři zapsali, v našem případě v češtině.

Domovská stránka

Bloky

Vybírání bloků do domovské stránky rodokmenu nebo stránky „Moje stránka“ je popsáno v kapitole Správa webtrees tady nebo tady. Množinu dostupných bloků definujeme zde pod odkazem Bloky tím, že ten který blok povolíme nebo zablokujeme.

Stránka jednotlivce (osoby)

Moduly stránky jednotlivce (osoby) určují, které informace se na ní budou zobrazovat. Tvoří tři skupiny – panely, postranní panely a historické události.

Panely

Odkazem Panely se dostaneme na seznam všech přípustných záložek potažmo panelů na stránce osoby. Pomocí indikátoru Povoleno je můžeme povolit či zablokovat a pomocí šipek určit pořadí, v jakém se budou jejich záložky na stránce zleva doprava zobrazovat. Tlačítko klíče (např. u příběhů) znamená, že vyvoláme další nastavení.

Postranní panely

Odkazem Postranní panely se dostaneme na seznam všech přípustných postranních panelů. Pomocí indikátoru Povoleno je můžeme povolit či zablokovat a pomocí šipek určit pořadí, v jakém se budou na postranním panelu shora dolů zobrazovat.

Historické události

Na stránce osoby jsou fakta a události seřazeny podle kalendářního data a pod lištou záložek je indikátor Historické události. Ten má význam tehdy, povolíme-li zde pod odkazem Historické události aspoň jeden modul ze seznamu. Jsou zde moduly historických událostí v různých zemích a pro nás asi nejužitečnější je modul Čeští panovníci a prezidenti.

Ostatní moduly

Ostatní moduly jsou ty, které se nedají rozumně zařadit do některé z hlavních kategorií. Patří sem i přídavné moduly. To jsou ty, které nejsou součástí jádra softwaru webtrees. Více informací o nich najdeme v sekci pro správce webu.

Sčítací asistent

Modul Sčítací asistent musíme aktivovat v seznamu Všechny moduly. Je to zvláštní případ sdílené poznámky přizpůsobené pro sčítací archy sčítání lidu.

Sepsání zprávy o sčítání lidu může být u velké rodiny velmi pracné, pokud musíte zapisovat ty samé údaje znovu a znovu. Sčítací asistent umožňuje sepsat údaje sčítání jednou a pak je formou sdílené poznámky přiřadit příslušným členům sčítané domácnosti.

CKEditor

Webové stránky se liší od stránek v textovém procesoru tím, že jsou vytvořeny pomocí kódu HTML. V počátcích internetu je museli kodéři vytvářet v kódu HTML ručně. Naštěstí pro normálního uživatele jsou ty časy pryč a dnes můžeme stránky psát stejně jako v textovém procesoru, protože textový editor je převede do kódu HTML a uzpůsobí je pro správné zobrazení.

Jeden z několika softwarových editačních programů je CKEditor, který je jako modul k dispozici i ve webtrees.

CSS a JS

Výše popsaný modul pracuje s HTML, tedy s kódem, ve kterém musí být zapsána webová stránka, aby se správně zobrazila v prohlížeči. Tento modul, CSS a JS, se rovněž zabývá kódovacími jazyky. O nich jsou napsány stohy knih a je nemožné na tomto místě jít do podrobností. Kdo se chce o nich něco naučit a stát se na ně odborníkem, musí sáhnout po dostupných příručkách třeba i na internetu, kterých je mnoho.

Pro náš účel popisu tohoto modulu stačí říci, že kliknutím na jeho odkaz se zobrazí dva prázdné textové rámečky, do kterých můžeme vložit svůj kód CSS a JS, přičemž první z nich přidá kód na konec elementu <head> a druhý na konec elementu <body>.

Použití by mělo vypadat následovně.

HTML bychom měli použít jen pro popis struktury webové stránky. Kód má naznačit, kde začínají a končí naše záhlaví, kde začínají a končí odstavce, kde začíná a končí záhlaví a zápatí, atd.

CSS bychom měli použít jen k popisu vzhledu webové stránky. Kód naznačuje velikosti písma, barvy textu nebo pozadí, jak vypadají seznamy a odkazy, apod.

JS (zkratka pro JavaScript) dovoluje modifikovat obsah stránky během jejího zobrazení v prohlížeči, takže stránka působí interaktivně tím, že reaguje na to, co uživatel udělá.

Mapa webu

Mapa webu (pozor, nikoliv ve smyslu zeměpisném) je index celé naší webové stránky napsaný ve formátu, kterému rozumí vyhledávače jako je Google. To, že se mapa webu automaticky aktualizuje při přidání nových záznamů a umožní vyhledávačům, aby je snadno našly, dává větší naději, že naše rodokmenové stránky budou na seznamu.

Odkaz Mapa webu nás přivede na stránku, kde kliknutím na název rodokmenu označíme ty, které chceme mít v mapě webu, a také tam jsou odkazy na vyhledávače, kterým oznámíme, kde naše mapa webu je. Mapy webu jsou zakódovány v souboru typu .xml. Nemusí se líbit lidským očím, ale mají přilákat vyhledávače.

Správa dodatků webtrees

Navíc k výše popsaným modulům, které jsou součástí softwaru webtrees, je možné přidávat dodatečné moduly, zde je nazývejme přídavné moduly, které rozšiřují funkce webtrees. Může se jednat například o další modul vzhledu.

Vytvoření nového modulu

Pro každého, kdo má zájem o vytvoření nového modulu webtrees, jsou na Githubu k dispozici rozsáhlé pokyny:
https://github.com/fisharebest/webtrees/tree/master/modules_v4

Přihlásit se k odběru
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Užitečné odkazy

Štítky

Obsah stránky