How Can We Help?

< Všechna témata
Tisk
Jsme zde:

Správa webtrees

Správu webtrees provádí správce, který má oprávnění spravovat všechna nastavení webové stránky webtrees. Všechna následující nastavení se dělají na panelu správy, na který přejde přihlášený správce z rozbalovacího seznamu odkazů z položky Moje stránka v horním menu.

Aktualizace webtrees

Na panelu správy se čas od času objeví výzva k aktualizaci webtrees.

To znamená, že autoři softwaru vydali novou versi webtrees. Správce by měl kliknutím na odkaz aktualizovat na novou versi co nejdříve, neboť ta může obsahovat i bezpečnostní aktualizace.

Panel správy webtrees

Předvolby na panelu správy jsou seskupeny do šesti hlavních sekcí:

 1. Webová stránka
 2. Rodokmeny
 3. Uživatelé
 4. Moduly
 5. Média
 6. Mapa

Webová stránka

Předvolby webové stránky

Složka dat: Tady je název složky, která obsahuje všechna data nahraná do prostoru webové stránky (obrázky, zvukové soubory, videa, soubory GEDCOM, atd.). Výchozí jméno složky je data/. Tato složka obsahuje důvěrné podrobnosti (např. kopie rodných či oddacích listů žijících osob) a je proto chráněná konfiguračním souborem Apache (soubor .htaccess), který ji blokuje před veškerým přístupem mimo webtrees.

Časové pásmo: Ve výchozím nastavení je zde UTC, ale rozbalovací nabídka umožňuje zvolit libovolné pásmo. V našem prostředí volíme Europe/Prague.

Výchozí motiv: Zde volíme, který z aktivovaných motivů vzhledu bude výchozím motivem pro návštěvníky našeho webu. Aktivaci motivů řešíme jinde.

Jazyk: Zde vybereme z aktivovaných jazyků ten, který bude výchozím jazykem našeho webu. O aktivaci jazyků pojednáme jinde.

Zobrazit seznam rodokmenů: Pokud náš web podporuje více rodokmenů, můžeme tady rozhodnout, zda se v hlavním menu v položce Rodokmeny bude rozbalovat jejich seznam (volba ano).

Posílání emailu

Pokud máme pochybnosti o svých schopnostech ke správnému nastavení předvoleb kolem emailu, zkusme se poradit na stránce dokumentace webtrees.

Zprávy: webtrees musí mít možnost odesílat emailové zprávy, např. odezvy na žádosti uživatelů o členský účet nebo při ztrátě hesla. Zde volíme způsob odesílání, doporučuje se SMTP.

Jméno odesílatele: Toto jméno se použije v položce Od emailové zprávy. Můžeme sem vložit správcovu emailovou adresu, nebo jiný text, jako např. „Zpráva od rodokmenu…“.

Ostatní předvolby nám nadiktuje použitý emailový server, např. gmail.com.

Přihlášení a registrace

Vítací text na přihlašovací stránce: Rozbalovací nabídka v tomto poli umožňuje vybrat zprávu, která se zobrazí na přihlašovací stránce. Můžeme vybrat z několika možností, které jsou v nabídce srozumitelně popsány.

Uživatelem upravený uvítací text:Pokud nám žádná z předchozích možností nevyhovuje, můžeme zadat svůj vlastní uvítací text.

Povolte návštěvníkům žádat o nový uživatelský účet: Obvykle chceme umožnit návštěvníkům, aby pro sebe požádali o uživatelský účet (volíme ano). Žadatel musí před vytvořením účtu nejprve potvrdit svoji emailovou adresu. Poté správce, který je o žádosti informován ve svých zprávách, nastaví tento nový účet (viz nastavení v sekci Uživatelé) včetně přístupových práv nového člena a schválí jej. Nový člen dostane emailovou zprávu, v níž je informován o schválení. Poté se může přihlašovat.

Zobrazit dohodu o používání na stránce „Request a new user account“: Pokud zvolíme ano, na formuláři požadavku o nový účet se zobrazí dohoda o používání tohoto webu.

Po nastavení všech předvoleb je nutno nastavení uložit.

Deníky webové stránky

V denících webové stránky jsou zaznamenány všechny důležité události, které na našem webu nastaly. Do toho patří seznam všech přihlášení a odhlášení, všechny změny nastavení nebo předvolby webu, každé vytvoření uživatele nebo změna jeho stavu, každý výskyt nějaké chyby.

Deník se zobrazí jako tabulka, která obsahuje čas a datum, typ deníku, samotnou zprávu deníku, adresu IP osoby, která byla přihlášena a provedla zaznamenanou akci, jméno člena, který akci provedl a jméno příslušného rodokmenu.

Položky deníku lze filtrovat pomocí filtrů umístěných nad samotným deníkem. Jakmile vybereme filtr, aktivujeme jej kliknutím na tlačítko hledat.

Filtrovat můžeme podle:

 • data: datum nastavíme v polích Od a Do, tím vymezíme časový interval na několik dní popř. jeden den.
 • typu: rozbalovací seznam nabízí několik typů zpráv.
 • adresy IP: bývá užitečné zjistit, jaké změny prováděli členové z určité adresy.
 • zprávy: zadání určitého slova nebo fráze omezí seznam na zprávy, ve kterých se vyskytuje.
 • uživatele: z rozbalovací nabídky seznamu všech členů vybereme jednoho.
 • rodokmenu: můžeme zobrazit zprávy vztahující se k vybranému rodokmenu.

Filtry můžeme spolu kombinovat, např. vybrat určitého uživatele v určitém časovém rozmezí.

Důležité mohou být zprávy typu „error“ (chyba), když něco je špatně. Jestliže obsahu zprávy nerozumíme, zkusíme je zadat webovému vyhledávači a třeba najdeme odpověď.

Zobrazený obsah deníku můžeme stáhnout do počítače nebo vymazat použitím příslušných tlačítek pod filtry.

Ve výchozím nastavení se zobrazuje deník po deseti zprávách na stránku, ale pod seznamem v políčku Zobrazit můžeme nastavit jiný počet.

Vyčistit složku s daty

Kliknutím na tento odkaz přejdeme na stránku se seznamem všech složek a souborů v naší datové složce. Některé z nich lze čas od času odstranit, abychom se zbavili nahromaděného odpadu, který již není potřeba. Složky, které nelze vymazat, jsou označeny, ale složky mezipaměti (cache), mezipaměti miniatur a tmp lze vždy vymazat, stejně jako všechny už zastaralé soubory GEDCOM.

Informace o serveru

Odkaz na informace o serveru nás přenese na stránku, která zobrazuje, jakou verzi PHP náš web používá, a obsahuje seznam všech aktuálních systémových a konfiguračních nastavení. I když jsou všechna nastavení zobrazena se vším všudy (abychom znali všechny jejich hodnoty), žádné z nich nelze ve skutečnosti z tohoto místa změnit, takže slouží pouze pro informaci. Samotná nastavení jsou v naší příručce podrobněji popsána v části pro správce webu.

Rodokmeny

Vytvořit nový rodokmen

Odkaz Vytvořit nový rodokmen nám předestře formulář se dvěma poli:

 1. Název rodokmenu: Sem vkládáme název rodokmenu, například Naše rodina.
 2. URL: Zde se tvoří adresa URL nového rodokmenu. Do pole vepíšeme poslední část této adresy, např. nase-rodina.

Nastavit výchozí bloky pro nové rodokmeny

Zde nastavíme výchozí uspořádání bloků na úvodní stránce rodokmenu. Bloky je možno přeskupovat nebo odstranit, a z těch viditelných pod nimi přibrat nové. Množství bloků, které jsou k dispozici, je dáno nastavením v sekci Moduly.

Nastavení rodokmenu (Opravy údajů)

Většina nastavení rodokmenu již byla popsána v sekci Předvolby rodinného stromu naší příručky. Jedním z nastavení, ke kterým manažeři webtrees nemají přístup, je odkaz Opravy údajů.

VÝSTRAHA: při opravách údajů musíme být krajně obezřetní, zvláště když se chystáme stisknout tlačíto Aktualizovat všechno. Neexistuje cesta ZPĚT. Doporučuje se mít čerstvou zálohu rodokmenu.

Většinou se tento postup doporučuje v případě, že jsme importovali soubor GEDCOM, který obsahuje některé nepravosti. Např. jisté množství osob je prokazatelně po smrti, ale nemají označeno úmrtí, protože datum jejich úmrtí není známo. Tady je můžeme hromadně označit za zesnulé, pokud jsou starší než 100 let.

Je však dobré uvážit, zda není přece jen lepší u takových osob skutečný stav jednotlivě posoudit a zkusit vyhledat v archivech důkaz.

Jak opravy údajů fungují: Z rozbalovací nabídky zvolíme Přidat chybějící záznamy o úmrtí a klikneme na tlačítko další. Zobrazí se zpráva „Výpočet soukromí můžete zrychlit přidáním záznamu o úmrtí k osobám, jejichž úmrtí se dá odvodit z jiných dat, ale nemají záznam o úmrtí, pohřbení, kremaci atd.“ a po stisknutí hledat se vypíše seznam všech osob v databázi, které nemají záznam o úmrtí. U těch z nich, které jsou starší než 100 let jsou vpravo dvě tlačítka – Předběžný náhled a Aktualizovat. Tlačítkem Předběžný náhled se zobrazí osobní záznam GEDCOM a v něm zvýrazněná navrhovaná změna. Ta se provede stisknutím tlačítka Aktualizovat. Místo samostatné aktualizace lze všechny záznamy aktualizovat hromadně kliknutím na tlačítko Aktualizovat všechno v horní části.

Užitečné jsou také opravy údajů postupem Hledat a nahradit. Poslouží např. k nahrazení zastaralých tagů GEDCOM platnými.

Uživatelé

V této sekci panelu správy se odehrává kontrola nad všemi uživateli webu našeho rodokmenu.

Správa uživatelů

V odkazu Správa uživatelů se zobrazí tabulka všech registrovaných uživatelů s jejich uživatelským jménem, skutečným jménem, emailovou adresou, jazykem, datem registrace a údajem o posledním přihlášení. Noví uživatelé musí potvrdit správnost jejich adresy kliknutím na odkaz ve zprávě, kterou dostali, a správce musí jejich požadavek schválit.

Před každým uživatelským jménem je tlačítko s rozbalovací nabídkou změny, odstranění a maskování. Maskování umožní správci, aby se vydával za uživatele a přesvědčil se, že příslušná nastavení pro daného uživatele fungují správně a že ten vidí rodokmen zamýšleným způsobem.

Volba Upravit zobrazí formulář, na kterém je možno zadat nebo změnit různé údaje.

Schválení účtu a ověření emailem: Poté co uživatel (ještě jako návštěvník) požádá o uživatelský účet, obdrží email s ověřovacím odkazem. Když na něj klikne, správce si může být jistý, že emailová adresa je správná a indikátor Email ověřen se zatrhne automaticky. Jestliže uživatelský účet zakládá správce sám, ověřovací email se neodesílá a pravost se musí ověřit jinak. Nikdy nesmíme účet schválit bez tohoto ověření. Uživatel se nebude moci do rodokmenu přihlásit, dokud nebudou oba indikátory zatržené.

Změny. V běžné praxi podléhají všechny změny učiněné editorem schválení moderátorem. To neplatí, pokud správce zatrhne indikátor Automaticky přijmout změny provedené tímto uživatelem. Tak může správce vybraným editorům přiznat důvěru v jejich schopnosti.

Přístup k rodokmenům: V tomto úseku stanovíme, ke kterému z rodokmenů má uživatel patřit a jaké v něm zaujme postavení. Pomocí rozbalovací nabídky Postavení můžeme z návštěvníka učinit člena, nebo člena učinit editorem, moderátorem nebo manažerem. V poli Osobní záznam můžeme zaznamenat osobní záznam uživatele, takže tento osobní záznam se stane jeho výchozí osobou pro diagramy.

Omez na nejbližší rodinu slouží k povolení přístupu přihlášeného člena k podrobnostem o žijících osobách v nejbližší rodině a zároveň zabránění jeho přístupu k podrobnostem o vzdálenější rodině, pokud jde o žijící osoby. Číslo zapsané v tomto poli určuje příbuzenskou vzdálenost. Vzdálenost 1 znamená, že člen uvidí příbuzné vzdálené 1 krok oběma směry, tedy

 • rodiče (1 krok)
 • děti (1 krok)

2 kroky zahrnou navíc

 • vnoučata (2 kroky – děti jeho dětí)
 • tety/strýce (2 kroky – sourozence jeho rodičů)

3 kroky zahrnou navíc

 • bratrance (3 kroky – děti sourozenců jeho rodičů)
 • pravnoučata (3 kroky – děti dětí jeho dětí)

Poznámka: delší příbuzenská vzdálenost vyžaduje více propočtů, což pro tohoto člena může zpomalit zobrazování webu.

Správce webu: Je to indikátor bezprostředně nad úsekem Přístup k rodokmenům, jehož zatrhnutím učiníme z uživatele správce webtrees.

Přidat uživatele

Zobrazí se formulář, pomocí něhož správce webtrees vytvoří nového uživatele. Vyplní jeho skutečné jméno, uživatelské jméno, heslo a emailovou adresu. Poté musí doplnit ostatní údaje pomocí postupu pro úpravu uživatele.

Smazat neaktivní uživatele

Odkazem Smazat neaktivní uživatele se zobrazí seznam uživatelů, kteří se za posledních 6 měsíců nepřihlásili. Vybrané z nich je možno smazat.

Nastavit výchozí bloky pro nové uživatele

Zde nastavíme výchozí uspořádání bloků na stránce Moje stránka nového uživatele. Bloky je možno přeskupovat nebo odstranit, a z těch viditelných pod nimi přibrat nové. Množství bloků, které jsou k dispozici, je dáno nastavením v sekci Moduly. Toto nastavení určuje bloky, které nový uživatel uvidí po přihlášení. Pak může jejich uspořádání dle libosti změnit z horního menu odkazem Moje stránky / Přizpůsobit tuto stránku.

Posílání zpráv

V sekci Uživatelé jsou tři odkazy určené k odesílání zpráv.

Poslat zprávu všem uživatelům zobrazí formulář podobný jako při posílání emailové zprávy, s poli pro odesilatele, adresáta, předmět zprávy a text zprávy. V poli pro adresáta jsou zvedeni všichni existující uživatelé.

Podobně vypadají zprávy Poslat zprávu všem dosud nikdy nepřihlášeným uživatelům a Poslat zprávu všem uživatelům, kteří se nepřihlásili v posledních 6 měsících.

Moduly

Sekce správy modulů webtrees má přes 180 nastavení modulů a nachází se na samostatné stránce.

Média

Správa médií

Odkaz Správa médií zobrazí tabulkový seznam všech médií v našem rodokmenu. Umístění médií se zobrazuje v poli Složky médií, a jelikož máme média rozmístěná do podsložek, můžeme je zde filtrovat podle rozbalovací nabídky.

Další filtr v horní části tabulky je Nepoužité soubory. To jsou soubory, které nejsou přiřazeny žádné osobě ani jinému objektu v rodokmenu. Vzdálené soubory jsou ty, které nejsou na našem webu, nýbrž v nějakém jiném prostoru na internetu.

Tabulka médií zobrazuje ke každému souboru jeho jméno (Soubor médií), jeho náhledovou miniaturu, a popisný název (Objekt médií) s odkazy na záznamy, na kterých se zobrazuje.

Nahrát soubory médií

Pomocí odkazu Nahrát soubory médií se dostaneme na stránku formulářů, na nichž stanovíme, které soubory chceme nahrát z našeho počítače. Mohou to být obrázky, videa, audio soubory, soubory pdf, nebo jiné. Doporučuje se prostudovat odstavec Zmenšení velikosti souborů médií (o kousek níže).

Klikneme na tlačítko Procházet a vybereme soubor v počítači. V poli Jméno souboru na serveru můžeme zadat nějaké popisné jméno, anebo ponechat původní. Důležité je zadat z rozbalovací nabídky složku, do které bude soubor uložen.

Tento formulář umožňuje nahrát více souborů najednou. Po zadání všech zamýšlených souborů nesmíme zapomenout stisknout tlačítko nahrát na stránce vespod.

Zmenšení velikosti souborů médií

Soubory médií mohou na serveru zabírat hodně místa. Ještě důležitější je, že se může snížit rychlost načítání vašeho webu v prohlížeči a zvýšit spotřebu dat při prohlížení na mobilním telefonu. Co pro nás může být nepostřehnutelné (milisekundy), je důležité pro vyhledávače, jako je Google, který penalizuje pomalé webové stránky. Toto musíme brát v úvahu.

 • Soubory obrázků by měly být ve formátu .jpg a jejich kvalita redukována na 70 %. Obrázky zobrazované na obrazovce (na rozdíl od tisku na papír) vypadají stejně v kvalitě 70 % jako v kvalitě 100 %, takže zbytečně vysoká kvalita není u zobrazování nutná.
 • Video a audio soubory by se měly editovat na co nejkratší stopáž a neměly by se spouštět automaticky.

Propojit média s fakty nebo událostmi

Odkazem Propojit média s fakty nebo událostmi se dostaneme na tabulku, kterou tvoří seznam médií propojených s osobami, ale ne s fakty nebo událostmi. V některých případech je to správně. Např. portrét osoby nesouvisí s žádnou událostí. Zato například obrázek rodného listu má být správně propojen s údajem o narození osoby.

Řádky tabulky zobrazují název rodokmenu, náhledový obrázek média, název objektu média, osobu, se kterou je objekt propojen a nakonec tlačítka s názvy faktů a událostí, která u osoby připadají do úvahy.

Podle toho, co obrázek představuje, posoudíme, ke které události má být objekt přiřazen. Jestliže je to např. rodný list, kliknutím na tlačítko Narození jej přiřadíme k události narození. Takto projdeme všechny řádky tabulky.

Importovat náhledové obrázky z webtrees 1

Tento odkaz má význam při přechodu z webtrees verse 1 na webtrees verse 2. (Verse 2 je v současné době nejnovější verse webtrees.)

Mapa

Na webové stránce rodokmenu je několik míst, na kterých se zobrazuje zeměpisná mapa (např. diagram Mapa rodokmenu zobrazuje mapu míst narození).

Poskytovatel mapy

Kliknutím na odkaz Poskytovatel mapy se dostaneme na stránku, kde jednak můžeme používání map vypnout a v opačném případě stanovit, která webová mapová aplikace nám bude mapy poskytovat, např. OpenStreetMap. Také zde máme možnost nastavit automatické doplňování názvů míst pomocí databáze GeoNames. Databáze GeoNames je velká databáze místních názvů, do které je nutno se registrovat a zde poskytnout uživatelské jméno.

Geografická data

 • Kliknutím na odkaz Geografická data se dostaneme na stránku s tabulkou názvů všech zemí, které se v našem rodokmenu vyskytují.
 • Kliknutím na název země se dostaneme na tabulku názvů všech krajů nebo států v dané zemi.
 • Kliknutím na název kraje se dostaneme na tabulku názvů všech obcí v daném kraji.
 • Kliknutím na tlačítko tužka v řádku obce zobrazíme stránku, na které je zeměpisná mapa s terčíkem v místě zeměpisné polohy obce a pod mapou zeměpisná šířka a délka oné polohy. Všechny údaje je možno upravit. Terčík je možno posunout na určité místo v obci (např. určitá ulice nebo budova).
Přihlásit se k odběru
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Užitečné odkazy

Štítky

Obsah stránky