How Can We Help?

< Všechna témata
Tisk

Zprávy

Položka Zprávy v hlavním menu má rozbalovací nabídku, odkud odkazuje na patnáct různých zpráv o rodinném stromu. V závislosti na nastavení menu správcem webtrees mohou některé odkazy chybět nebo mohou být dostupné jen registrovaným uživatelům. Také jejich pořadí se může lišit.

Předci

Odkaz Předci v nabídce Zprávy poskytuje podrobnou zprávu o předcích vybrané osoby. Ve výchozím nastavení bude vybraná osoba buď výchozí osobou zvolenou správcem webu, nebo registrovanou a přihlášenou osobou. Osobu můžeme změnit zadáním jiného jména.

Máme možnost výběru počtu generací předků, které chceme vytisknout, a zda chceme také vytisknout podrobnosti o pramenech, poznámkách, povoláních, sídlech a dětech předků.

Nakonec si můžeme vybrat, zda chceme zobrazit informace v prohlížeči nebo jako soubor PDF, nebo zda stáhnout zprávu do svého počítače nebo telefonu.

Narození

Odkaz Narození v nabídce Zprávy poskytuje podrobnou zprávu o osobách našeho rodokmenu, které se narodily v daném místě nebo čase.

Máme možnosti výběru příjmení nebo místa narození spolu s řadou dat, jak je vysvětleno v následujících třech příkladech:

 • Vložením jména „Kubíček“ do jména a do polí dat 1800 až 1900 vytvoříme seznam všech Kubíčků v rodokmenu, ať se narodili kdekoli, ale mezi těmito daty.
 • Vložením „Luběnice“ jako místa narození a rozmezí let 1800 až 1900 vytvoříme seznam všech osob v rodokmenu bez ohledu na jejich jména, kteří se narodili v Luběnicích mezi těmito daty.
 • Pokud vložíme slova „Kubíček“ a „Luběnice“ a roky 1800 až 1900, vytvoří se seznam všech osob v rodokmenu jménem Kubíček, kteří se mezi těmito daty narodili v Luběnicích.

Poznámka: chceme-li do zprávy zahrnout i ženy s příjmením „Kubíčková“, zadáme do pole jména „Kubíč“, tj. počáteční znakový řetězec společný mužskému i ženskému příjmení.

Nakonec si můžeme vybrat, zda chceme zobrazit informace v prohlížeči nebo jako soubor PDF, nebo zda stáhnout zprávu do svého počítače nebo telefonu.

Pohřbení

Odkaz na Pohřbení v nabídce Zprávy poskytuje podrobnou zprávu o osobách v rodokmenu, které byly pohřbeny na daném místě.

Seznam lze seřadit podle jména nebo podle data úmrtí. V případě vdaných žen, které by byly pohřbeny pod jiným příjmením, než je jejich rodné jméno, existuje také užitečná rozbalovací nabídka, které nám umožní vytisknout jméno jejich manžela pod jménem manželky.

Nakonec si můžeme vybrat, zda chceme zobrazit informace v prohlížeči nebo jako soubor PDF, nebo zda stáhnout zprávu do svého počítače nebo telefonu.

Změny

Odkaz Změny v nabídce Zprávy poskytuje přehled obsahující všechny poslední změny, včetně nevyřízených změn.

Při návštěvě rodokmenu může být užitečné vědět, co se od naší poslední návštěvy změnilo. Některé změny bude možná nutné před zveřejněním schválit správcem a někteří uživatelé budou mít přístup i k těmto dosud neschváleným změnám.

Možnosti zahrnují všechny změny mezi počátečním a konečným datem a lze je řadit podle jména nebo data narození osoby, jejíž záznam byl změněn, nebo podle data, kdy byla změna provedena. Existuje také možnost zahrnout nebo vyloučit nevyřízené změny, které dosud nebyly schváleny.

Nakonec si můžeme vybrat, zda chceme zobrazit informace v prohlížeči nebo jako soubor PDF, nebo zda stáhnout zprávu do svého počítače nebo telefonu.

Úmrtí

Odkaz Úmrtí v nabídce Zprávy poskytuje podrobnou zprávu o osobách našeho rodokmenu, které zemřely v daném místě nebo čase.

Máme možnosti výběru příjmení nebo místa narození spolu s řadou dat, jak je vysvětleno v následujících třech příkladech:

 • Vložením jména „Kubíček“ do jména a do polí dat 1800 až 1900 vytvoříme seznam všech Kubíčků v rodokmenu, ať zemřeli kdekoli, ale mezi těmito daty.
 • Vložením „Luběnice“ jako místa narození a rozmezí let 1800 až 1900 vytvoříme seznam všech osob v rodokmenu bez ohledu na jejich jména, kteří zemřeli v Luběnicích mezi těmito daty.
 • Pokud vložíme slova „Kubíček“ a „Luběnice“ a roky 1800 až 1900, vytvoří se seznam všech osob v rodokmenu jménem Kubíček, kteří se mezi těmito daty narodili v Luběnicích.

Nakonec si můžeme vybrat, zda chceme zobrazit informace v prohlížeči nebo jako soubor PDF, nebo zda stáhnout zprávu do svého počítače nebo telefonu.

Potomci

Odkaz Potomci v nabídce Zprávy poskytuje podrobnou zprávu o potomcích vybrané osoby. Ve výchozím nastavení bude vybranou osobou buď výchozí osoba zvolená správcem webu, nebo registrovaná a přihlášená osoba. Osobu můžeme změnit zadáním jiného jména, ale musíme si pamatovat, že v seznamu nebudou uvedeni potomci, kteří možná stále žijí.

Máme možnosti vybrat počet generací potomků, které chceme vytisknout, a zda chceme také vytisknout podrobnosti o pramenech.

Nakonec si můžeme vybrat, zda chceme zobrazit informace v prohlížeči nebo jako soubor PDF, nebo zda stáhnout zprávu do svého počítače nebo telefonu.

Rodina

Odkaz Rodina nabídky Zprávy poskytuje podrobnou zprávu o rodině vybraných osob. Ve výchozím nastavení budou vybrané osoby buď výchozí rodinou zvolenou správcem webu, nebo rodinou registrované a přihlášené osoby. Rodinu můžeme změnit zadáním jmen obou rodičů.

Máme na výběr počet generací předků, které chceme vytisknout, a zda chceme také vytisknout podrobnosti o pramenech, poznámkách a fotografiích. K dispozici je také možnost vypsat prázdný záznam, kde nejsou žádné informace, a použít barvy k rozlišení pohlaví.

Ve výchozím nastavení se v přehledu zobrazí všechny podrobnosti o manželovi, následované úplnými podrobnostmi manželky a úplnými podrobnostmi o každém z jejich dětí.

Nakonec si můžeme vybrat, zda chceme zobrazit informace v prohlížeči nebo jako soubor PDF, nebo zda stáhnout zprávu do svého počítače nebo telefonu.

Osoba

Odkaz Osoba nabídky Zprávy poskytuje podrobnou zprávu o vybrané osobě. Ve výchozím nastavení bude vybranou osobou buď výchozí osoba zvolená správcem webu, nebo registrovaná a přihlášená osoba. Osobu můžeme změnit zadáním jiného jména.

Máme na výběr, zda chceme také vytisknout podrobnosti o pramenech, poznámkách a fotografiích a zda chceme použít barvy. Zpráva bude zahrnovat rodiče, manželku a děti dané osoby, takže použití barev nám pomůže rozlišit muže a ženy.

Nakonec si můžeme vybrat, zda chceme zobrazit informace v prohlížeči nebo jako soubor PDF, nebo zda stáhnout zprávu do svého počítače nebo telefonu.

Sňatky

Odkaz Sňatky v nabídce Zprávy poskytuje podrobnou zprávu o členech rodokmenu rodokmenu, kteří se vzali v daném místě nebo čase.

Máme možnosti výběru příjmení nebo místa sňatku spolu s řadou dat, jak je vysvětleno v následujících třech příkladech:

 • Vložením jména „Kubíček“ do jména a do polí dat 1800 až 1900 vytvoříme seznam všech Kubíčků v rodokmenu, ať se vzali kdekoli, ale mezi těmito daty.
 • Vložením „Luběnice“ jako místa sňatku a rozmezí let 1800 až 1900 vytvoříme seznam všech osob v rodokmenu bez ohledu na jejich jména, kteří se vzali v Luběnicích mezi těmito daty.
 • Pokud vložíme slova „Kubíček“ a „Luběnice“ a roky 1800 až 1900, vytvoří se seznam všech osob v rodokmenu jménem Kubíček, kteří se mezi těmito daty vzali v Luběnicích.

Seznam můžeme seřadit podle jména nebo podle data sňatku.

Nakonec si můžeme vybrat, zda chceme zobrazit informace v prohlížeči nebo jako soubor PDF, nebo zda stáhnout zprávu do svého počítače nebo telefonu.

Chybějící data

Odkaz Chybějící data nabídky Zprávy poskytuje podrobnou zprávu o údajích, které u vybrané osobu a jejích příbuzných chybí. Ve výchozím nastavení bude vybranou osobou buď výchozí osoba zvolená správcem webu, nebo registrovaná a přihlášená osoba. Osobu můžeme změnit zadáním jiného jména.

První možnost „Vyberte příbuzné“ umožňuje vytvořit zprávu o chybějících údajích u pojmenované osoby a každém příbuzném této osoby (což může zahrnovat stovky lidí!). K dispozici je rozbalovací seznam, který omezuje hlášení na potomky, na přímé předky předků, na osobu a jejího manžela a děti nebo osobu a jejich rodiče a sourozence.

Další možnost „Generace“ nám umožní dále zkrátit seznam omezením počtu generací.

Po výše uvedených možnostech následuje celá řada políček, která vám umožní další omezení seznamu. Seznam můžete omezit na chybějící zdroje, chybějící narození, chybějící křty atd. Seznam můžeme omezit na libovolnou jednotlivou událost, jakoukoli skupinu událostí nebo dokonce na všechny události.

Nakonec si můžeme vybrat, zda chceme zobrazit informace v prohlížeči nebo jako soubor PDF, nebo zda stáhnout zprávu do svého počítače nebo telefonu.

Zaměstnání

Odkaz Zaměstnání v nabídce Zprávy poskytuje podrobnou zprávu o každém členu rodokmenu s konkrétním zaměstnáním. Neexistuje zde žádné výchozí nastavení. Do pole zadáme zaměstnání a zvolíme jak bude seznam seřazen.

Nakonec si můžeme vybrat, zda chceme zobrazit informace v prohlížeči nebo jako soubor PDF, nebo zda stáhnout zprávu do svého počítače nebo telefonu.

Vývod

Odkaz na Vývod nabídky Zprávy poskytuje vývod předků vybrané osoby, který vypadá spíše jako diagram. Ve výchozím nastavení bude vybranou osobou buď výchozí osoba zvolená správcem webu, nebo registrovaná a přihlášená osoba. Osobu můžeme změnit zadáním jiného jména.

Máme na výběr, zda zahrnout partnery a zda vytisknout diagram v režimu na výšku nebo na šířku.

Nakonec si můžeme vybrat, zda chceme zobrazit informace v prohlížeči nebo jako soubor PDF, nebo zda stáhnout zprávu do svého počítače nebo telefonu.

Příbuzné rodiny

Odkaz Příbuzné rodiny v nabídce Zprávy poskytuje podrobnou zprávu o všech rodinných vztazích vybrané osoby. Ve výchozím nastavení bude vybranou osobou buď výchozí osoba zvolená správcem webu, nebo registrovaná a přihlášená osoba. Osobu můžeme změnit zadáním jiného jména.

Doporučuje se NEVYBÍRAT možnosti „Vše“ v polích „Vyberte příbuzné“ a „Generace“. To od serveru vyžaduje velké výpočetní úsilí.

Máme na výběr, zda chceme z rodokmenu vypsat „všechny“ příbuzné rodiny (nedoporučuje se), nebo omezit seznam na „potomky“, na „přímé předky“, na „přímé předky a jejich rodiny“, na „partnery a děti“, nebo „rodiče a sourozence“.

Seznam lze seřadit podle jména nebo podle data narození a můžeme si vybrat, zda chceme zahrnout prameny, poznámky a fotografie. Můžeme také zvolit, zda chceme využít barevného rozlišení údajů podle pohlaví.

Nakonec si můžeme vybrat, zda chceme zobrazit informace v prohlížeči nebo jako soubor PDF, nebo zda stáhnout zprávu do svého počítače nebo telefonu.

Příbuzní jedinci

Odkaz Příbuzní jedinci v nabídce Zprávy poskytuje podrobnou zprávu o všech příbuzných vybrané osoby. Ve výchozím nastavení bude vybranou osobou buď výchozí osoba zvolená správcem webu, nebo registrovaná a přihlášená osoba. Osobu můžeme změnit zadáním jiného jména.

Máme na výběr, zda chceme vypsat „všechny“ příbuzné osoby z rodokmenu (což může být velký seznam), nebo omezit seznam na „potomky“, na „přímé předky“, na „přímé předky a jejich rodiny“, „partnery a děti“, nebo „rodiče a sourozence“.

Seznam lze seřadit podle jména, data narození nebo data úmrtí.

Nakonec si můžeme vybrat, zda chceme zobrazit informace v prohlížeči nebo jako soubor PDF, nebo zda stáhnout zprávu do svého počítače nebo telefonu.

Pramen

Odkaz na Pramen v nabídce Zprávy poskytuje seznam osob, jejichž údaje jsou doloženy daným pramenem.

Například zadáním „Sčítání“ do pole „Hledat pramen“ zobrazíme rozbalovací seznam všech pramenů, které obsahují v názvu slovo Sčítání. Vybereme jeden z těchto pramenů a poté v poli „Typ pramene“ vybereme možnost „údaje“. Zobrazí se seznam osob, které mají některý údaj doložený zadaným pramenem.Seznam lze řadit podle jména nebo data pořadí narození.

Nakonec si můžeme vybrat, zda chceme zobrazit informace v prohlížeči nebo jako soubor PDF, nebo zda stáhnout zprávu do svého počítače nebo telefonu.

Životní záznamy

Odkaz Životní záznamy v nabídce Zprávy poskytuje podrobnou zprávu o důležitých životních údajích (narození, sňatky a úmrtí) pro dané místo nebo čas.

Máme možnost výběru příjmení nebo místa spolu s řadou dat (narození, nebo úmrtí, nebo obojí), jak je vysvětleno v následujících příkladech:

 • Vložením jména „Kubíček“ a roků narození 1800 až 1900 dostaneme seznam všech Kubíčků v rodinném stromu, kteří se narodili kdekoliv mezi těmito daty.
 • Vložením jména „Kubíček“ a let úmrtí 1800 až 1900 dostaneme seznam všech Kubíčků v rodinném stromu, kteří zemřeli kdekoliv mezi těmito daty.
 • Vložením „Luběnice“ jako místa a dat narození 1800 až 1900 dostaneme seznam všech osob v rodinném stromu, které se mezi těmito daty narodily, vdaly nebo zemřely v Luběnicích.
 • Vložením slov „Kubíček“ a „Luběnice“ dostaneme seznam všech Kubíčků v rodinném stromu, kteří se kdykoli narodili, oženili nebo zemřeli v Luběnicích.

Máme možnost seřadit seznam podle jména, nebo podle data narození, nebo data úmrtí.

Nakonec si můžeme vybrat, zda chceme zobrazit informace v prohlížeči nebo jako soubor PDF, nebo zda stáhnout zprávu do svého počítače nebo telefonu.

Přihlásit se k odběru
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Užitečné odkazy

Štítky

Obsah stránky